Beläggningsarbete Östra Lindomevägen

Mölndals stad kommer att asfaltera om en del av Östra Lindomevägen i Lindome. Samtidigt kommer vi göra fler åtgärder för ökad trafiksäkerhet på sträckan.

Mölndals stad sköter om sina gator. Vår entreprenör kommer att göra fräs- och beläggningsarbeten på flera gator i juni. Först fräses gammal asfalt bort och därefter kommer ny beläggning läggas.

Extra trafiksäkerhetsåtgärder: Vid Annetorpsvägen byter vi ut de gamla farthindren mot nya och korrigerar refuger. Vid pinnmästarevägen/Gödebergsvägen kommer vi att flytta befintligt övergångsställe som idag saknar fartdämpning och hastighetssäkra det genom att höja upp korsningen.

Berörda gator: Östra Lindomevägen i Lindome. Se karta.

  • Du som har fastighet längs gatan ombeds att klippa dina häckar och andra växter så de inte sticker ut i gatan!

Arbetet pågår

Vecka 24-27

Under arbetet förekommer det begränsad framkomlighet, Flaggvakter kommer reglera trafiken vid behov.

Vid beläggningsarbeten förekommer visst buller, arbete sker dagtid.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad