Beläggningsarbete Södra Brogatan

Mölndals stad kommer att asfaltera om Södra brogatan.

Mölndals stad sköter om sina gator. Vår entreprenör kommer att göra fräs- och beläggningsarbeten. Först fräses gammal asfalt bort och därefter kommer ny asfalt läggas.

  • Du som har fastighet längs gatan ombeds att klippa dina häckar och andra växter så de inte sticker ut i gatan!

Berörda gator: Södra Brogatan. Se karta.

Arbetet pågår

Vecka 25-28

Under arbetet förekommer det begränsad framkomlighet, Flaggvakter kommer reglera trafiken vid behov.

Vid beläggningsarbeten förekommer visst buller, arbete sker dagtid.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad