Dagvattenmagasin i Balltorp

Vid Gundefjällsgatan bygger Mölndals stad om ett dagvattenmagasin. Det ska fördröja och filtrera dagvatten från Balltorpsområdet.

Vid Gundefjällsgatan finns det idag ett underjordiskt dagvattenmagasin. Nu bygger Mölndals stad om det för att anpassa efter ökade dagvattennivåer. Det blir istället en öppen dagvattendamm.

Så blir dammen

Dammen byggs i två nivåer med ett fall i nord-ostlig riktning. För att leda vattnet till dammen används en ränna med makadam. Även mittendelen av dammen läggs med makadam av en större fraktion.

Kanterna längs dammen kommer att få olika växtlighet. Närmast vattnet olika vassorter och tillexempel starr, förgätmigej och andra blomster samt åängssådd.

I samband med arbetet tas en del träd ner.

Då pågår arbetet

Arbetet pågår under hösten - vintern 2021.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad