Labackavägen: Busshållplats samt gång- och cykelväg

För en trygg och säker trafikmiljö bygger vi om hållplatsen Labackavägen och gör den tillgänglighetsanpassad. Vi bygger även gång- och cykelväg vid Bangårdsvägen.

Mölndals stad bygger om och tillgänglighetsanpassar hållplatsen Labackavägen.

En gång- och cykelpassage kommer också att byggas i det västra hållplatsläget, i anslutning till korsningen Labackavägen / Lyckebovägen. Det gör det säkrare för fotgängare och cyklister att korsa vägen.

I anslutning till hållplatsen kommer vi bredda befintlig gång-och cykelväg längs Bangårdsvägen mot Kållered station samt gallra planteringsområdet vid gång- och cykeltunneln mot Kållered station. Tillsammans ska det bli ett trivsammare och tryggare gång-och cykelstråk mot Kållered station och Kållered köpstad.

Arbetet pågår

November - december 2021

Så påverkas du under arbetet

Bussen får tillfälliga hållplatser ca 20 meter ifrån nuvarande läge, se skyltning på plats.

Trafiken ska fungera som vanligt. Tänk på att arbetsområdet är en arbetsplats - visa hänsyn till de som arbetar på vägen och sänk hastigheten!

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad