Rivning hopptorn vid Södra Barnsjön

Det finns två stycken hopptorn vid Södra Barnsjön, dessa ligger vid en annan del av sjön än den allmänna badplatsen, ca 100 meter sjövägen norr om badbryggan. Då tornen är i dåligt skick tas de bort av säkerhetsskäl.

Tornen som är byggda på 1970-talet ligger otillgängligt. Vid en utökad besiktning under februari 2021 kom det fram att tornen är i mycket dåligt skick. Utredning om vad vi ska göra med tornen har pågått sen dess. Mölndals stad har nu beslutat att ta bort tornen av säkerhetsskäl. Arbetet sker under hösten 2021.

Bakgrund till beslutet

  • Tornen är slitna och staden kan därför inte garantera säkerheten på dem. Människors liv går alltid först.
  • Tornen ligger otillgängligt och det är därför svårt att göra en säker badplats på platsen där tornen står.
  • Det är ca 500 meters gångväg mellan badplatsen vid Södra barnsjön och hopptornen. Kommunen är inte väghållare vilket gör det svårt att göra en tillgänglig väg till dem.
  • Räddningstjänsten har svårigheter att nå befintliga hopptorn vid en olycka.
  • Det slängs i och ligger stora mängder skräp på sjöbotten nedanför tornen, det är därför en säkerhetsrisk för de som hoppar i sjön från dem.
  • Livräddningsutrustning vid tornen försvinner eller blir ofta utsatt för skadegörelse.

Vi utreder nya torn

Mölndals stad utreder en eventuell ersättning med nytt hopptorn på en flytbrygga närmare badplatsen men det finns inget beslut ännu om det.

Vi kommer inte bygga nya torn på den befintliga platsen då det inte går att göra en tillgänglig och säker badplats där och inte heller en bra väg till platsen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad