Vattenledningsarbete Spinnmästarevägen

Mölndals stad byter vattenledningarna på Spinnmästarevägen i Lindome. Det för ett friskt dricksvatten och hållbar avloppshantering.

Berörda gator: Spinnmästarevägen, se karta.

Mölndals stad byter gamla vatten- och avloppsledningarna i Spinnmästarevägen för att du ska ha fortsatt vatten i kranen.

Arbetet pågår: november - december 2021

Trafiken i området påverkas. Alla fastigheter kan nås med fordon men kan behöva åka en omledningsväg, följ skyltning.

Vattnet kan påverkas

Efter ett vattenarbete kan vattnet komma stötvis och vara missfärgat. Det är ofarligt att dricka vattnet och beror på att det kommit in luft i ledningarna som kan göra att järn- eller manganutfällningar lossnar från rören. Spola då tills vattnet blir klart igen.

SMS vid VA-störningar

Mölndals stad använder sig av SMS vid akuta eller planerade avbrott i dricksvattenleveransen. Om ditt mobilnummer inte är registrerat på din adress (till exempel om det är en företagsmobil, kontantkort etc) behöver du själv registrera ditt nummer. Du kan även ange en e-postadress om du vill få information dit.

Läs mer om SMS-avisering, och ange ditt nummer eller e-post.

Läs mer om andra VA-arbeten och vägarbeten.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad