Vattenledningsarbete Kämpegatan 5-7

Inför kommande husbyggnation kommer Mölndals stad att bygga nya vattenledningar på Kämpegatan 5-7.

I Kämpegatan bygger Mölndals stad en ny vattenledning inför kommande nya bostäder.

Se karta.

Arbetet pågår

Vecka 47 2021 - vecka 5 2022.

Påverkan i området

Kämpegatan kommer att ha begränsad framkomlighet förbi arbetsområdet.

Mindre schakter kommer att finnas och flyttas allteftersom vi blir klara med ledningen. Parkeringar längs med gatan kan påverkas, alternativa parkeringar erbjuds till de fordonsägare som påverkas.

Vi tackar för ditt tålamod under tiden vi utvecklar vårt vattenledningsnät.

Entreprenör

Rörmossen Infra AB utför detta arbete åt Mölndals stad.

Detaljplan

Arbetet är en del inför byggnation enligt detaljplanen för Gasellen 27 - 30.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad