Undvik fastfruset matavfall – tips

Under vintern händer det att matavfallspåsarna fryser fast i facket och flerfackskärlet 1 kan inte tömmas som det ska. Som fastighetsägare har du ett ansvar att se till att dina sopor kan tömmas. Här får du bra tips på vad du kan göra för att undvika fastfrusna matavfallspåsar.  

Vid låga temperaturer händer det att matavfallspåsar som är lite blöta, fryser fast i sopkärlet och inte går att tömma ur. 

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att säkra att ditt/dina kärl kan tömmas. Det innebär till exempel att du kan behöva lossna eventuella sopor som frusit fast i matavfallsfacket i kärlet.

Stadens renhållningspersonal brukar skaka av kärlet lite extra när det är kallt och soporna verkar ha frusit fast, men av arbetsmiljöskäl och enligt avfallsföreskrifterna får de inte hacka loss påsarna.

Tips för att undvika fastfrusna påsar

Hantering av matavfallet inomhus

 • Låt matavfallet rinna av i vasken innan du lägger det i den bruna påsen.
 • Lägg lite hushållspapper i botten av påsen för att kapsla in vätskan. Skulle påsen ändå bli blöt, stoppa den i en annan brun påse.
 • Fyll inte påsen över den streckade linjen. En överfull påse är svår att rulla ihop ordentligt. Resultatet blir oftast att matavfallet ramlar ur påsen och i kärlet och fryser fast vid sträng kyla.
 • Slut matavfallspåsen väl.
 • Du som har ett 240-liters flerfackskärl, byt matavfallspåse ofta så minskar du risken för fastfrysning.
 • Lägg aldrig matavfallspåsen i en plastpåse.

Ditt sopkärl

 • Lägg inte tidning i botten av kärlet under vintern. Vi har märkt att det ökar fastfrysningen. Tvätta facket för matavfall ofta och se till att inga matrester ligger kvar i facket.
 • Låt locket på matavfallsfacket vara öppet under vinterhalvåret för att minska kondensbildning. (se bilden) 
 • Lägg ner påsen i kärlet med botten uppåt.
 • Pressa inte ner påsen i matavfallsfacket.
 • Stäng sopkärlets stora lock ordentligt varje gång så inget vatten tränger in i kärlet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad