Bifrostgatan avstängd vecka 9 ‑ 25

Bifrostgatan är öppen igen.
På grund av ledningsarbeten var Bifrostgatan vid Pedagogen Park stängd vecka 9 - 25.

Bifrostgatan är öppen för trafik igen. Dock samsas trafiken på ett körfält och trafiken justeras med tillfälliga trafikljus. Området är fortsatt en arbetsplats, visa hänsyn till de som har vägen som sin arbetsplats.

Då är gatan avstängd

Bifrostgatan är avstängd vecka 9-25 2022.

Här var gatan avstängd

Avstängningen är från korsningen Lantbruksgatan-Frejagatan-Bifrostgatan och cirka 600 meter söderut, till infarten till Pedagogen.

Du som ska in till byggnaden Pedagogen kommer fortsatt in via infarten från den norra cirkulationen.

På grund av arbetet är det förbjudet att använda Lammevallsgatan för genomfartstrafik.

Alternativa vägar

Trafik hänvisas till:

  • E6 och Söderleden
  • Toltorpsgatan, Idrottsvägen, Åbyvägen och Frölundagatan.

Vi rekommenderar att använda E6 och Söderleden om du inte bor i eller har ärenden inne i de områden (till exempel Bifrost, Solängen, Jungfruplatsen) som berörs av avstängningen.

Lammevallsgatan har förbud mot genomfart, respektera det.

Observera att tunga lastbilar (med vikt över 3,5 ton) inte får köra Frölundagatan utan måste välja Idrottsvägen och Åbyvägen om de har ärenden inne i området. Lastbilar som bara ska passera rekommenderas att välja E6 och Söderleden.

Kollektivtrafiken kör

Västtrafik kommer att trafikera befintliga hållplatser men kör omledningsväg via Toltorpsgatan och Frölundagatan som övrig trafik. Det innebär att efter hållplats Vetekornsgatan kör bussen via Toltorpsgatan till Stallbacken/Jolen och vidare.

Sök din resa i Västtrafiks app ToGo eller på deras hemsida vasttrafik.se.

Var ute i god tid vid resor och res gärna andra tider

Avstängningen kommer innebära köer och längre restider. Planera din resa och var ute i god tid om du ska resa! Du som kan, res på andra tider än i rusningstid så att de som verkligen måste åka då kan göra det utan allt för stora besvär.

Tack för ditt samarbete och förståelse när Mölndal växer.

Vanliga frågor

Varför stängs gatan?

Det pågår utveckling av en helt ny stadsdel vid Bifrostgatan, Pedagogen Park. Alla nya bostäder, förskolor, butiker och lokaler behöver bland annat vatten, avlopp, el, fjärrvärme och fiber.

För att de ska ha det måste infrastrukturen för det byggas i marken innan husen byggs. Detta sker just nu när bland annat vatten och avloppsledningar ska byggas under Bifrostgatan.

Eftersom nästan hela befintliga gatan då är uppgrävd så måste gatan stängas då det helt enkelt inte finns plats. Det är också av säkerhetsskäl för både trafikanterna och anläggningsarbetarna.

Mer information

Jag får längre väg till jobbet på grund av detta, jag vill ha ersättning för bensinen och ökad restid!

Vi förstår att det är jobbigt med längre restid till jobbet. Tyvärr går det inte att göra så mycket åt det vid sådana här stora infrastrukturarbeten.

Vid vägarbeten som detta betalar Mölndals stad ingen ersättning för längre resväg eller restid, så tyvärr kommer du inte att kunna få någon ersättning.

När en gata stängs av ökar trafiken på andra gator, det är oundvikligt. Därför uppmanar vi Mölndalsborna att under avstängningen av Bifrostgatan att välja andra resesätt än med bil eller andra vägar om de har möjlighet.

Gatorna som vi hänvisar till är stadsgator med redan låg hastighet, olika hastighetssänkande åtgärder och flera övergångsställen. Precis som att bilister ska följa trafikreglerna och släppa fram gående som ska gå över vid ett övergångsställe måste gående också följa reglerna och se sig för ordentligt när de ska korsa en gata.

Prata med dina barn om hur de ska bete sig i trafiken. Se också till att barnen och även du själv har reflexer på er, utan dem ser inte förarna er även om det finns gatubelysning.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad