Matavfallet och tidningar byter plats i kärl 1

Sorterar du ditt hushållsavfall i fyrfackskärl? Från och med vecka 14 byter tekniska förvaltningen plats mellan matavfallet och tidningar i fyrfackskärl 1. Bytet sker successivt i olika områden. Här kan du läsa om vilka områden vi tar kommande veckor och vad bytet baseras på.

Under vecka 18 byter vi plats mellan matavfallet och tidningar i fyrfackskärl 1 i följande områden:

 • Åby, Toltorpsdalen vänstra sidan, Mölndals centrum, Solängen, Rävekärr, Brännås, Kållered.

Därefter tar vi resterande områden.

Nya dekaler och informationsblad

Bytet innebär att vi märker om ditt fyrfackskärl genom att byta plats på dekalerna för matavfall och tidningar. Se bilden i början av den här texten. När ditt kärl fått nya dekaler ska du börja lägga matavfallspåsar längst bak i kärlet och tidningar i facket på framsidan.

I samband med bytet lägger vi ett informationsblad Pdf, 127.4 kB. i din brevlåda.

Lock till matavfallet

Ditt inrelock till matavfallet har vi plockat bort permanent. Det är inte möjligt att ha ett inrelock på baksidan av kärlet, där vi placerar facket för matavfall.

molndal.se/matavfall har vi samlat tips på hur du kan göra under sommaren för att minska risken för dålig lukt och insekter.

Tack för all input

Flera synpunkter har kommit in till oss från kunder som inte tycker det är en bra idé att byta plats på matavfallet och tidningar. Vi har samtidigt under de senaste vintrarna tagit emot många fler synpunkter om problemet med matavfallspåsar som fryser fast.

Som du säkert förstår är det svårt att få till en lösning som gör alla nöjda. Vi är tacksamma för all input. Vår bedömning är att platsbytet ändå måste ske och vi prioriterar det utifrån följande:

 • Arbetsmiljön för våra renhållningsarbetare
  Kärl 1 har varit väldigt framtungt och obalanserat. Detta förbättras avsevärt om matavfall och restavfall hamnar längst bak i kärlet. Tidningarna har minskat mycket under flera år vilket även kommer bidra till ett mer lättarbetat kärl.

 • Fastfrysning i matavfallsfacket
  Missnöjet från våra kunder har varit stort på vintern då facket för matavfallet inte blir tömt och många hushåll får svårt att klara sig till nästa tömning. Vi blir inte av med fastfrysningen helt men med större volym ökar chansen att klara sig till nästa tömning även om det ligger kvar någon påse i botten.

 • Dyra reparationskostnader och trasiga insatser
  Insatstillverkaren har meddelat oss att det inte är lämpligt att ha en så tung fraktion som matavfall i insatsen på framsidan av kärlet.

  Matavfallet bör ligga bak i kärlet för att inte belasta lyftarmen på sopbilen. Vi har idag fått byta samtliga lyftarmar på våra bilar vilket medfört stora kostnader. Insatserna har också gått sönder ovanligt mycket vilket skapat kostnader och merarbete. Kostnader som till slut belastar renhållningstaxan och dig som kund.

 • Kommunalt ansvar för restavfall och matavfall
  Det finns i dag ingen möjlighet med nuvarande regler att flytta matavfallet till kärl 2 då kärlet är frivilligt att nyttja. Kommuner har det politiska ansvaret att i huvudsak samla in restavfall och matavfall.

Tidigare har vi informerat om: Matavfallslocket tas bort successivt (dec 2021)

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad