Vårens asfalteringsarbeten

Under våren pågår ett antal arbeten med asfaltering på stadens gator, för god framkomlighet och trafiksäkerhet.

Mölndals stad sköter om sina gator. Vår entreprenör kommer att göra fräs- och asfalteringsarbeten. Först fräses gammal asfalt bort och därefter kommer ny asfalt läggas och sist målas nya linjer.

Följande gator och sträckor är planerade att få ny asfalt innan sommaren. Planen är preliminär och kan komma att ändras.

Asfalteringsarbeten vecka 18-24

 • Dalgångsgatan, från Toltorpsgatan till Krokslätts parkgata, se karta.
 • Gunnebogatan, strax innan järnvägstunneln och Enerbacksgatan, se karta.
 • Pixbovägens gång- och cykelbana. Från Mogatan till hållplats Gunnebodal, se karta.
 • Lindome centrum, gång- och cykelväg, se karta.
 • Sagbäcksvägen, gång- och cykelväg mellan Blåklintsvägen och Sagbrovägen. Se karta.
 • Valåsvägen, mellan Flintstensvägen och Glimmervägen, samt gång- och cykelväg mellan Valåsvägen och Östra Lindomevägen, se karta. (Sker vecka 21-26)

Asfalteringsarbeten vecka 22-28

 • Ekenleden, cirkulation vid Ramnängsvägen, se karta.
 • Fageredsvägen, mellan Fageredsvägen 63 och Timotejvägen 31 B, se karta.
 • Fässbergsmotet, cirkulationen vid Aminogatan, se karta.
 • Streteredsvägen, mellan Tulebovägen och östra Lindomevägen, se karta.
 • Toltorpsgatan, mellan Toltorpsskolan och Toltorpsgatan 51, se karta.
 • Östra Lindomevägen. mellan Östra Lindoemvägen 26 och korsningen efter norra Hällesåkersvägen, se karta.

Övriga asfalteringsarbeten

Det kommer fler gator som får ny asfalt senare under året, information kommer under sommaren. Ny asfalt läggs också efter vägarbeten och räknas inte upp här. Exempelvis kommer den nya cirkulationen på Göteborgsvägen att få slutgiltig asfaltbeläggning.


Visa hänsyn i trafiken

Under arbetet förekommer det begränsad framkomlighet, Flaggvakter kommer reglera trafiken vid behov.

Visa hänsyn till de som har vägen som sin arbetsplats. Kör förbi arbetet med låg hastighet! Det går inte fortare för att du tutar och gestikulerar mot de som gör sitt jobb. Följ flaggvakters instruktioner!

Vid beläggningsarbeten förekommer visst buller från maskiner och när gammal asfalt fräses bort, arbete sker dagtid.

Entreprenören meddelar vid behov närboende.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad