Infrastrukturarbeten för kvarteret Stiernhielm

Mölndals stad bygger nya vatten- och avloppsledningar samt gator för kvarteret Stiernhielm 2022 - 2024. Trafiken på Bifrostgatan och Wallinsgatan påverkas.

Inför att det ska byggas nya bostäder i kvarteret Stiernhielm kommer Mölndals stad att bygga infrastrukturen ovan och under mark.

Det här gör vi i området

Vi bygger:

  • vatten- och avloppsledningar
  • lokalgator samt gång- och cykelvägar för kvarteret Stiernhielm
  • bygger om Bifrostgatan till en stadsgata anpassad till den nya bebyggelsen.

Påverkan i området

Under maj-augusti bygger vi om vattenserviser nära Bifrostgatan.

Större arbeten i Wallinsgatan och ombyygnad av Bifrostgatan påbörjas under hösten och pågår till minst årsskiftet 2023 / 2024.

Under olika perioder kommer närboende och trafik att påverkas på olika sätt av våra infrastrukturarbeten. Närboende får information om deras infartsväg eller parkering etcetera påverkas.

Samtidigt som vi bygger infrastruktur byggs det hus i området. Störningar med buller och vibrationer förekommer därför i stor grad från byggnationen av hus och inte från stadens arbeten.

Mer information

Utbyggnaden av infrastrukturen är en del av detaljplanen Stiernhielm 6 och 7 med flera.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad