VA-utbyggnad i Tulebo by och Tulebo Strandväg - VAIO

Mölndals stad planerar att bygga ut det kommunala vatten och avloppsnätet till fastigheter i Tulebo by och längs Tulebo Strandväg.

Mölndals stad jobbar långsiktigt med att bygga ut det kommunala VA-nätet till befintliga hus i områden där antalet året-runt boende har ökat. Det gör vi för att skydda sjöar och vattendrag från utsläpp.

Arbetet kallas Vatten & Avlopp i Omvandlingsområden, kort VAIO.

Vi planerar nu att bygga ut VA-nätet i Tulebo by och i södra delen av Tulebo Strandväg.

Vad är på gång?

Tulebo by
Utbyggnad skedde under 2022 och 2023.

Tulebo Strandväg (nr 43 - 139)
Projektering av arbetet längs med Tulebo Strandväg sker tidigast under 2024. Först när projektering är klar kan utbyggnad påbörja. Arbetet avvaktar lantmäteriförrättning.

Steg i processen

Generella steg. För Tulebo by och Tulebo Strandväg sker processen var för sig.

  1. Inventering
    Vi inspekterar befintliga enskilda VA-anläggningar och markförhållanden i området.
  2. Projektering
    Pågår i flera steg där arbetet projekteras och vi tar fram förslag på förbindelsepunkter. Informationsmöten kommer att hållas.
  3. Byggskede
    Vi bygger de nya ledningarna och anslutningarna. Tillslut kopplar du dina egna ledningar till servisen.

Mer information finns i broschyren om VAIO-arbeten Pdf, 3.1 MB..

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad