Kom ihåg att nyanmäla specialkost

Även om ditt barn har specialkost sedan tidigare kan du behöva lämna in en ansökan i höst.

Nybeställning av specialkost

Vid följande förändringar för barnet måste en ny beställning av specialkost göras:

  • Börjar förskoleklass, årskurs 1, 4 och 7
  • Vid byte av förskola/skola avbokas specialkosten och beställs på nytt på den nya förskolan/skolan.
  • Årskurs 1 på Frejagymnasiet och Krokslättsgymnasiet.
  • Vid förändringar i behovet av specialkost.

Beställning - gör så här

Använd gärna e-tjänsten för beställning av specialkost.

Blanketten fyller du i och skickar in via e-post eller med vanlig post till serviceförvaltningens kundtjänst, adress finns i blanketten. Den skickas sedan vidare till enhetschef måltid, till aktuellt kök och till förskolechef eller rektor.

För elevens säkerhet kommer förskolechef eller rektor också att vidarebefordra dessa uppgifter till berörd personal.

Läs mer: Specialkost

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad