Vattenledningsarbete Frölundagatan och Eklanda

Göteborgs stad Kretslopp & Vatten gör ett arbete med anläggning av en ny vattenledning genom Mölndals kommun.

Göteborgs stad bygger en ny vattenledning som går genom Mölndals kommun. Arbetet innebär schakter längs Frölundagatan, väster om Bifrostgatan, och förbi Eklanda.

Arbetet beräknas pågå: slutet av augusti 2022 - december 2023.

På grund av arbetet kommer delar av gång- och cykelvägen i parkområdet mellan Eklanda och Arnegårdsgatan att vara avstängd vissa tider fram till juni 2023. Följ skyltad hänvisningsväg via Eklanda eller välj cykelvägen på Jolengatan.

Cykelvägen mellan Eklanda och Plantagen leds om under våren 2023.

Frölundagatan planeras stängas helt under sommaren 2023.

Detta arbete ska inte påverka vattnet för boende i Eklanda.

Frågor om arbetet

Frågor och synpunkter på buller, vibrationer med mera från detta arbete hänvisas till Göteborgs stad Kretslopp och vatten.

Felanmälan kring omledningen av cykel- och gångtrafik kan du skicka via Mölndals stads synpunktssystem.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad