Elledningsarbeten Gundefjällsgatan

På grund av arbeten med elledningar kommer det att vara schakter och begränsad framkomlighet på del av Gundefjällsgatan.

ElTel Networks AB gör arbeten med el- och kommunikationsledningar. Detta innebär schakter i gatan. Förbi området med schakter är endast ett körfält öppet och därav begränsad framkomlighet

Gator som påverkas: Gundefjällsgatan, Hills väg, se karta.

Arbetet beräknas pågå till 7 oktober.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad