Eventuell annorlunda smak och lukt på vattnet

Det kan under de kommande veckorna förekomma en viss annorlunda smak och/eller lukt på dricksvattnet. Det beror på fenomenet att Rådasjön vänder och det är ofarligt.

Mölndals dricksvatten tas från Rådasjön och renas i Mölndals vattenverk. Just nu kan smaken på vattnet påverkas av att Rådasjön, som är Mölndals vattentäkt, vänder.

Vad innebär det att sjön vänder?

Uttrycket att sjön vänder kommer från att vattnet cirkulerar i våra insjöar. Varmt vatten är lättare än kallt och under sommaren är ytvattnet varmast. Under hösten svalnar ytvattnet av och blir kallare än det vatten som finns längre ner i sjön. Ytvattnet sjunker då mot botten och bottenvatten stiger mot ytan för att även det ska svalna av. Därför kallar vi det för att sjön vänder.

Den här processen fortgår tills hela sjön har samma temperatur. Fenomenet inträffar i de allra flesta insjöar.

I samband med detta kommer organiskt material i rörelse i sjön. Det kan påverka dricksvattnet som kan få en viss annorlunda smak och lukt. Det är inget farligt och för de allra flesta brukar det inte märkas alls. Mölndals stad har mycket effektiv rening i sitt vattenverk, så det är ingen fara med vattnet utöver att viss smak kan finnas kvar.

Processen med att Rådasjön vänder beräknas pågå under ett par veckor.

Två gånger per år

Processen med att sjön vänder pågår normalt två gånger under året, på våren när sjön blir varmare och under hösten när sjön blir kallare. Effekten på dricksvattnet kan bli störst under hösten då det är mest rörelse på vattnet under hösten.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad