Häradsgatan – vattenledningsarbete

För att säkra leveransen av dricksvatten gör vi ett ledningsarbete på Häradsgatan från vecka 41. Här kan du läsa mer om vad arbetet innebär och tidplanen.

Det gör vi på Häradsgatan

Vi kommer att infodra den gamla dricksvattenledningen med en ny. Innan vi gör det behöver vi schakta/ gräva i vägkorsningar och vid servisventiler. Totalt blir det 9 st schakter.

Så påverkas boende och verksamheter

På grund av mycket gamla ledningar i området förekommer akuta avbrott när det blir läckor på befintliga ledningar vid schaktarbeten! Dessa avbrott är inte planerade.

Det kommer att förekomma buller och vibrationer. Arbetet ska endast pågå under dagtid. Vid akuta läckor sker lagning av dem dygnet runt.

Gator/ vägkorsningar kommer att ha begränsad framkomlighet under arbetet. En del vägar kommer att vara avstängda, följ eventuell skyltad hänvisning.

Alla fastighetsägare/ boende kan nå sina fastigheter. Gående kommer att kunna passera arbetsområdet.

Vid omkopplingar av nya och gamla vattenledningar kommer det förekomma störningar av dricksvattenleveranser till fastigheter.

Provisoriskt vatten kommer att kopplas in till berörda fastigheter. Personal ifrån tekniska förvaltningen VA-enheten kommer att kontakta dig som fastighetsägare.

Aktuell vattenpåverkan

Arbetstid

Arbetet beräknas börja vecka 41 med att vår entreprenör LJ-Mark kommer att schakta i gatan. Under vecka 45 kommer vår andra entreprenör Pollex göra själva infodringen av vattenledning. Arbetet beräknas pågå till vecka 49.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad