Lövhalka - Så sopar vi löven och ditt ansvar

Våta löv kan orsaka halka i backar. Mölndals stad sopar löv under hösten på gator och cykelvägar. Du som är fastighetsägare har också ett ansvar att ta hand om löv som faller, till exempel på trottoaren.

En sopmaskin sopar upp löv på en gata. Foto: Roland Magnusson/ Mostphotos

Under hösten faller löven till marken, det kan innebära halka på körbanor, cykelbanor och gångbanor. Under oktober och november är Mölndals stad ute och sopar upp löv.

 • Vi prioriterar först gång- och cykelvägarna samt branta backar för att motverka lövhalka där. Vi sopar löv på dessa platser löpande under hösten. Du som bor i en brant backe har också ett ansvar att sopa löv utanför din fastighet.
 • På grund av att löven faller mycket olika kan det på vissa platser ligga mycket löv innan vi hinner sopa upp dem.
 • Trottoaren ska du som fastighetsägare ta bort löven från.
 • Alla stadens gator kommer att lövsopas allt eftersom löven faller, med huvudfokus slutet av oktober och under november.
 • Vi kan inte säga när vi sopar löven på en specifik gata.
 • Läs mer om vad som gäller för städning av gator.

På många gångbanor och i parker använder vi lövblås. Gatorna sopar vi med sopmaskiner.

Tänk på att du som trafikant behöver anpassa din hastighet efter rådande väglag och visa hänsyns till andra trafikanter. Är det löv och också blött behöver du alltså sänka hastigheten, oavsett vilket fordon du kör!

Du ska sköta trottoaren med mera

Det är du som fastighetsägare som ska sopa upp löv som hamnar på trottoaren eller gångytan utanför din fastighet. Du kan också vara ansvarig för gångytor om de ligger inom 7 meter från din fastighet.

 • Se också till att eventuella gatubrunnar i gångytan inte är täckta. Är gatubrunnen igensatt är det risk för översvämning när regnvatten inte kan rinna undan.
 • Samla löven i din kompost eller lämna på återvinningscentral eller Återbruket Kikås. Du får inte lägga dem i skogen eller naturområden, det räknas som nedskräpning och kan orsaka ogräs och dra till sig skadedjur.
 • Rensa dina hängrännor från löv.
  Regnvattnet rinner inte ner i dagvattenledningen om det är stopp. Löv som åker ner i stupröret kan orsaka stopp i dagvattenledningen och bidra till översvämningar vid kraftigt regn.
 • Klipp häckar och annan växtlighet. Det är viktigt så att den inte skymmer sikten eller gatubelysning, speciellt nu när det blir mörkt.

Läs mer om ditt ansvar för häckar med mera.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad