Norra Nedanvägsgatan och Baazgatan - Arbete med fjärrkyla/värme

Vid Norra Nedanvägsgatan fram till Baazgatan arbetar Mölndal energi med att bygga ledningar för fjärrkyla och fjärrvärme.

På grund av arbetet kommer det vara viss begränsad framkomlighet på gatan.

Arbetet pågår från November 2022 till sommaren 2023.

Ansvarig för arbetet är Mölndal energi via deras entreprenör.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad