Vattenledningsarbete Rygatan

Mölndals stad gör ett planerat arbete med vattenledningar i Rygatan.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och Mölndals stad arbetar för att ha bästa möjliga dricksvatten. En del för att uppnå det är att renovera eller byta ut gamla ledningar för att minska risken för läckage och driftsavbrott.

Vattenledningen i Rygatan är gammal och behöver därför bytas.
För att minska påverkan på kollektivtrafik sker bytet av ledningen nu när Forsebron redan är avstängd och kollektivtrafiken därför inte påverkas mer av arbetet med vattenledningen.

Då sker arbetet

Vi beräknar börja mellan vecka 12 och 14. Arbetet tar därefter ungefär 10 veckor.

Så påverkas trafiken

Rygatan kommer ifrån korsningen Svanegatan - Rygatan vara avstängd för trafik ned till Norra Forsåkersgatan. Trafiken leds då om, följ skyltad hänvisning. Berörda boende ska ha fått information i brevlådan. Gående kommer att kunna passera arbetsområdet.

För att komma till Götaforsliden, kör in via Royens gata från Pixbovägen/Kvarnbygatan.

Missfärgat vatten?

Efter ett vattenarbete, oavsett om det är planerat eller beroende på en läcka, kan vattnet komma stötvis och vara missfärgat. Det är ofarligt att dricka vattnet. Missfärgningen beror på att det kommit in luft i ledningarna när de öppnats vilket gör att järn och manganutfällningar lossnar i rören. Spola tills vattnet blir klart igen om det händer.

SMS vid VA-störningar

Mölndals stad använder sig av SMS vid akuta eller planerade avbrott i dricksvattenleveransen. Om ditt mobilnummer inte är registrerat på din adress (till exempel om det är en företagsmobil, kontantkort etc) behöver du själv registrera ditt nummer. Du kan även ange en e-postadress om du vill få information dit.

Läs mer om SMS-avisering, och ange ditt nummer eller e-post.

Läs mer om andra VA-arbeten och vägarbeten.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad