Busshållplatser Hills väg

På Hills väg bygger Mölndals stad nya busshållplatser. Det inför trafikstart av en ny busslinje som ska trafikera Hillsområdet.

Till sommaren ska en ny busslinje börja gå på Hills väg vilket gör att Hills villastad kommer ha kollektivtrafik. Inför detta behövs det byggas ut nya busshållplatser i området.

Information om tidtabell etc för bussen kommer det finnas information om hos Västtrafik inför trafikstarten.

I korsningen Gundefjällsgatan och Hills väg bygger vi nya hållplatslägen samt gör hastighetsdämpande åtgärder runt dessa. Se karta.

Vid Splintvedsgatan bygger vi en ny hållplats, flyttar körbanan och gång- och cykelvägen något samt gör hastighetsdämpande åtgärder. Se karta.

När pågår arbetet?

Arbetet pågår under perioden vecka 12 – vecka 22. Entreprenören ställer upp material under vecka 11.

Tack för ditt samarbete och förståelse med störningar och delvis begränsad framkomlighet när Mölndal växer.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad