Plantering i Lindomerondellen

I år har kommunen inte planterat sommarblommor i Lindomerondellen. Här kan du läsa mer om vad vi grundat beslutet på och vad vi ser som alternativ plantering i fortsättningen.

Mölndals stad får ofta beröm för sina fina planteringar och annat arrangemang i rondeller. Det är vi glada för!

I början på juli skrev Mölndals-Posten en artikel om blomsterplanteringen i Lindomerondellen där tidningen lyfte att invånare var missnöjda med att det inte blev några sommarblommor i år.

Tekniska förvaltningen beslutade att inte plantera sommarblommor i rondellen för att minska utsattheten för parkpersonalen då planteringen ligger väldigt nära trafiken och personalen har känt sig otrygga i den trafikmiljön.

Permanent plantering ett alternativ

För att tillmötesgå Lindomebornas önskemål om en ny plantering tittar vi på alternativ till plantering som kan vara mer permanent.

– Ett alternativ är att vi planterar en kombinerad lök- och blomsteräng för Lindomerondellen. Vi vill ha en mer permanent plantering för att minska risker för olyckor, sa enhetschefen Henrik Thyrén till Mölndals-Posten.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad