Vi bygger om Triangelparken

En ny och större park tar form i Kållered med start vecka 32.

Vecka 32 börjar vi rusta upp Triangelparken. Det blir en större park med tillhörande sittytor och planteringar. Parken ska även fungera som översvämningsyta vid skyfall.

Under byggtiden kommer vi sätta stängsel runt området, men alla entréer kommer att vara tillgängliga. Arbetet kommer pågå till början av 2025.

Gång- och cykelbanan leds om

Gång- och cykelbanan kommer ledas om provisoriskt på antingen norra eller södra sidan av parken. Den kommer sedan flyttas norrut för att skapa en cykelfri park.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad