Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

En- och tvåbostadshus

Det är du som fastighetsägare som väljer och står för renhållningsabonnemanget. En fastighet måste ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. I Mölndal erbjuder vi fastighetsnära insamling av hushållsavfall för villor och småhus.

Fastighetsnära insamling med flerfackskärl

Den 26 mars 2014 antog kommunfullmäktige en ny renhållningstaxa och införde fastighetsnära insamling av hushållsavfall med flerfackskärl för villor och småhus.

Övergången från tidigare taxa och avfallssystem med ett kärl för brännbart restavfall genomfördes etappvis i 5 olika geografiska områden mellan 2015-2019.

Våra olika abonnemang

Priserna i tabellen är inklusive moms och enligt renhållningstaxa från 2020/01.

Sortera i fyrfackskärl

Alternativ 1

2 x 370 liter fyrfackskärl

3 113 kr/år

Alternativ 2

1 x 370 liter fyrfackskärl

2 980 kr/år

Alternativ 3

2 x 370 liter fyrfackskärl + 1 x 190 liter kärl
för brännbart restavfall

4 604 kr/år

Alternativ 4

1 x 370 liter fyrfackskärl + 1 x 190 liter kärl
för brännbart restavfall

4 471 kr/år

Alternativ 5

2 x 240 liter fyrfackskärl

2 979 kr/år

Alternativ 6

1 x 240 liter fyrfackskärl

2 851 kr/år

Sortera i tvåfackskärl (endast hushåll i område 5)

Observera att alternativen heter 1, 2, 3 i valbroschyren för område 5

Alternativ 7

2 x 240 liter tvåfackskärl

2 851 kr/år

Alternativ 8

2 x 370 liter tvåfackskärl

2 980 kr/år

Alternativ 9

2 x 370 liter tvåfackskärl + 1 x 190 liter kärl
för brännbart restavfall

4 471 kr/år

Endast brännbart restavfall

Observera att alternativen heter 4 och 5 i valbroschyren för område 5

Alternativ 10

1 x 190 liter kärl för brännbart restavfall

4 279 kr/år

Alternativ 11

1 x 370 liter kärl för brännbart restavfall

5 705 kr/år

Gemensamt eller sommarabonnemang

Sommarabonnenter eller två intill varandra gränsande fastigheter som önskar dela på ett abonnemang kontaktar teknisk kundservice för mer information. Gemensamma abonnemang kräver prövning av tekniska förvaltningen.

Tilläggsavgift för gångavstånd

I grundavgiften för behållare ingår kostnad för gångavstånd inom 5 meter för kärl, inklusive att kärlet ställs tillbaka. Därutöver tar vi ut en tilläggsavgift för gångavstånd.

Gångavstånd mäter vi från fordonets angöringsplats till mitt i mellan kärlen (vid två kärl). Vid endast ett kärl mäts gångavståndet till mitten av kärlet.

Att tänka på vid ägarbyte  

Gångavståndet följer automatiskt med vid ägarbyte. Du som flyttar in i bostaden behöver höra av dig till teknisk kundservice om du inte vill behålla nuvarande gångavstånd.

Priserna i tabellen är inklusive moms och enligt renhållningstaxa från 2020/01.

Tilläggsavgift för gångavstånd


Typ av abonnemang


Tilläggsavgift per årKärl
>5 - 10 meter

Kärl från >10 meter och uppåt tillägg utöver (1) per påbörjat 5-meters intervall

Helår - 1 st flerfackskärl

163 kr/år

208 kr/år

Helår - 2 st flerfackskärl

325 kr/år

415 kr/år

Helår - enfackskärl 190/370 L

163 kr/år

208 kr/år

Extra kärl - 190 L

163 kr/år

208 kr/år

Volym och fackindelning

 

Fyrfackskärl - finns i 240 respektive 370 liter

Kärl 1 - fackindelning

Volym
240/370 L

Kärl 2 - fackindelning

Volym
240/370 L

Matavfall

30/80 L

Metallförpackning

30/30 L

Färgat glas

30/30L

Ofärgat glas

30/30 L

Tidningar

90/120L

Pappersförpackning

90/155 L

Brännbart restavfall

90/140L

Plastförpackning

90/155 L

Box 1:

Avtagningsbar behållare för ljuskällor och batterier

4+2 L

Box 2:

Avtagningsbar behållare för småelektronik

6 L


Tvåfackskärl - finns i 240 respektive 370 liter

Kärl 1 - fackindelning

Volym
240/370 L

Kärl 2 - fackindelning

Volym
240/370 L

Plastförpackning

120/185 L

Matavfall

120/185 L

Brännbart restavfall

120/185 L

Pappersförpackning

120/185 L

Box 1:

Avtagningsbar behållare för ljuskällor och batterier

4+2 L

Box 2:

Avtagningsbar behållare för småelektronik

6 L

 

Enfackskärl

Enfackskärlen är endast avsedda för brännbart restavfall och finns i storlekarna 190 respektive 370 liter.

Mått på kärlen

Fyrfackskärl/tvåfackskärl 240 liter

 • Höjd: 1070 mm
 • Bredd: 580 mm
 • Djup: 781 mm

Fyrfackskärl/tvåfackskärl 370 liter

 • Höjd: 1070 mm
 • Bredd: 745 mm
 • Djup: 850 mm

Kärlet har tre hjul.

Enfackskärl 190 liter

 • Höjd: 1100 mm
 • Bredd: 600 mm
 • Djup: 750 mm

Enfackskärl 370 liter

 • Höjd: 1100 mm
 • Bredd: 750 mm
 • Djup: 900 mm

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-02 15.45