Avgifter, regler och abonnemang för avfall och återvinning

Hämtning och hantering av hushållsavfall i en kommun finansieras genom avgifter från abonnenterna. Alla fastigheter måste teckna abonnemang för hushållsavfall. I renhållningstaxan finns priser för sophämtning för en- och tvåbostadshus, flerbostadshus samt verksamheter. 

Renhållningstaxan består av två delar

RenhållningstaxanPDF består av en grundavgift och en hämtningsavgift för en- och tvåbostadshus eller flerbostadshus (hyreshus, bostadsrätter och samfälligheter med gemensamt miljörum).

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift som finansierar bland annat drift och underhåll av återvinningscentraler, arbete med planering och information. För villahushåll är hämtning av vitvaror, till exempel kylskåp och spis, inkluderad i grundavgiften. Priserna nedan är exklusive moms.

En- och tvåbostadshus (permanent boende) = 1 076 kronor per år för fyrfackskärl, tvåfackskärl och enfackskärl brännbart restavfall.
En- och tvåbostadshus (fritidsboende) = 538 kronor per år.
Flerbostadshus = 436 kronor per år och lägenhet. 

Hämtningsavgift

Avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av hushållsavfallet. Nivån på avgiften baseras på val av abonnemang, storlek på behållarna och hur ofta hämtningen sker.

Flytt, ägarbyte

Ska du flytta? Då måste du som står på abonnemanget anmäla det till tekniska förvaltningen. Både du och den som tar över abonnemanget måste skriva under flyttanmälan innan ni skickar in den till oss.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-17 10.28