Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Avgifter, regler och abonnemang

Hämtning och hantering av hushållsavfall i en kommun finansieras genom avgifter från abonnenterna. Alla fastigheter måste teckna abonnemang för hushållsavfall. I renhållningstaxan finns priser för sophämtning för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus samt verksamheter. 

Renhållningstaxan består av två delar

RenhållningstaxanPDF består av en grundavgift och en hämtningsavgift för en- och tvåfamiljsfastigheter eller flerfamiljsfastigheter (hyreshus, bostadsrätter och samfälligheter med gemensamt miljörum).

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift som finansierar bland annat drift och underhåll av kommunens två återvinningscentraler, planering och information. För hushåll inkluderas i grundavgiften hämtning av vitvaror som till ex kylskåp och spis. Priserna nedan är exklusive moms.

En- och tvåfamiljsfastighet (permanent boende) = 1 076 kr/år för fyrfackskärl, tvåfackskärl och enfackskärl brännbart restavfall.
En- och tvåfamiljsfastighet (fritidsboende) = 538 kr/år
Flerfamiljshus = 436 kr/år och lägenhet  

Hämtningsavgift

Hämtningsavgiften täcker kommunens kostnader för hämtning och behandling av hushållsavfallet. Nivån på hämtningsavgiften baseras på fastighetsägarens val av renhållningsabonnemang, storlek på behållarna och hämtningsfrekvens.

Flytt, ägarbyte

Ska du flytta? Då måste du som står på abonnemanget anmäla det till tekniska förvaltningen. Både du och den nya ägaren som tar över abonnemanget måste skriva under flyttanmälan innan ni skickar in den till oss.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-20 09.53