En- och tvåbostadshus

Du som äger fastigheten måste teckna abonnemang för hämtning av hushållsavfall. I Mölndal erbjuder vi fastighetsnära insamling i flerfackskärl för villor och småhus.

Fastighetsnära insamling med flerfackskärl

Den 26 mars 2014 antog kommunfullmäktige en ny renhållningstaxa villor och småhus och införde fastighetsnära insamling av hushållsavfall med flerfackskärl. Övergången från tidigare taxa och system med ett kärl för brännbart restavfall, genomfördes etappvis mellan 2015-2019.

Vi är stolta över att kunna erbjuda fastighetsnära insamling med flerfackskärl som avfallssystem för boende i en- och tvåbostadshus.

Vad är flerfackskärl? Fastighetsnära insamling, FNI, betyder att du får ditt sorterade hushållsavfall hämtat vid din tomtgräns. Beroende på var i kommunen du bor kan du välja abonnemang med sortering i fyrfackskärl eller tvåfackskärl. Hitta din adress i vår karta. Finns inte din adress med, kontakta oss.

Övergången från det gamla systemet med ett enfackskärl för brännbart restavfall skedde successivt mellan 2015-2019. För att övergången skulle gå smidigt till delades staden upp i fem geografiska områden.

Område 1

Enerbacken, Helenevik, Hulelyckan, Kikås, Solängen, Ryet, Stensjön anslöt sig till den nya taxan från 1 juli 2015.

Område 2

Brännås, Bölet, Centrum, Espås, Guldheden, Krokslätt, Kyrkbackarna, Labacka, Rävekärr, Stretered, Toltorp och Åby anslöt sig till den nya taxan från 1 juli 2016.

Område 3

Lindome, Eklanda och Toltorp ingick i område 3 anslöt sig till den nya taxan från 1 juli 2017.

Område 4

I område 4 ingick bland annat mindre områden som inte hade ingått i område 1-3. Hushållen anslöt sig till den nya taxan från 1 juli 2018.

Område 5

I område 5 ingick gator och vägar som inte hade ingått i område 1-4. Dessa har begränsad framkomlighet för att det ska vara trafiksäkert att köra med en stor fyrfacksbil. Hushåll som tillhör område 5 erbjuds sortering i tvåfackskärl istället för fyrfackskärl.

Det har aldrig varit lättare för dig som bor i villahushåll att källsortera rätt. I flerfackskärlen kan du sortera upp till 11 olika typer av avfall. Beroende på var du bor kan du välja abonnemang med sortering i fyrfackskärl eller tvåfackskärl. Hitta din adress i vår karta. De flesta hushåll kan välja fullsortering i fyrfackskärl. Om din adress inte finns med, kontakta oss.

Priserna i tabellen är inklusive moms och enligt renhållningstaxan från 1 januari 2021.

Sortera i fyrfackskärl

Alternativ 1

2 x 370 liters fyrfackskärl

3 221 kr/år

Alternativ 2

1 x 370 liters fyrfackskärl

3 144 kr/år

Alternativ 3

2 x 370 liters fyrfackskärl + 1 x 190 liters kärl
för brännbart restavfall

4 764 kr/år

Alternativ 4

1 x 370 liters fyrfackskärl + 1 x 190 liters kärl
för brännbart restavfall

4 687 kr/år

Alternativ 5

2 x 240 liters fyrfackskärl

3 084 kr/år

Alternativ 6

1 x 240 liters fyrfackskärl

2 951 kr/år

Sortera i tvåfackskärl

Alternativ 7

2 x 240 liters tvåfackskärl

2 951 kr/år

Alternativ 8

2 x 370 liters tvåfackskärl

3 084 kr/år

Alternativ 9

2 x 370 liters tvåfackskärl + 1 x 190 liters kärl
för brännbart restavfall

4 627 kr/år

Endast brännbart restavfall

Alternativ 10

1 x 190 liters kärl för brännbart restavfall

4 429 kr/år

Alternativ 11

1 x 370 liters kärl för brännbart restavfall

5 905 kr/år

Sommarabonnenter eller två intill varandra gränsande fastigheter som önskar dela på ett abonnemang kontaktar oss för mer information.

Gemensamma abonnemang kräver prövning av tekniska förvaltningen. Fastigheter som får dela på ett abonnemang betalar hela den årliga grundavgiften var för sig men delar på hämtningsavgiften.

En- och tvåfamiljsfastighet (permanent boende) = grundavgiften är 1 114 kr/år.
En- och tvåfamiljsfastighet (fritidsboende) = 557 kr/år.

Vill du, tillsammans med en granne, ansöka om gemensamt renhållningsabonnemang ska ni skicka in blanketten för gemensamt renhållningsabonnemang Pdf, 1.9 MB.

I grundavgiften för behållare ingår kostnad för gångavstånd inom 5 meter för kärl, inklusive att kärlet ställs tillbaka. Därutöver tar vi ut en tilläggsavgift för gångavstånd.

Gångavstånd mäter vi från fordonets angöringsplats till mitt i mellan kärlen (vid två kärl). Vid endast ett kärl mäter vi gångavståndet till mitten av kärlet.

Att tänka på vid ägarbyte  

Gångavståndet följer automatiskt med vid ägarbyte. Du som flyttar in i bostaden behöver höra av dig till oss om du inte vill behålla nuvarande gångavstånd.

Priserna i tabellen är inklusive moms och enligt renhållningstaxa från 1 januari 2021.

Tilläggsavgift för gångavstånd


Typ av abonnemang


Tilläggsavgift per årKärl
>5 - 10 meter

Kärl från >10 meter och uppåt tillägg utöver (1) per påbörjat 5-meters intervall

Helår - 1 st flerfackskärl

169 kr/år

215 kr/år

Helår - 2 st flerfackskärl

336 kr/år

430 kr/år

Helår - enfackskärl 190/370 liter

169 kr/år

215 kr/år

Extra kärl - 190 liter

169 kr/år

215 kr/år


Fyrfackskärl - finns i 240 respektive 370 liter

Kärl 1 - fackindelning

Volym
240/370 liter

Kärl 2 - fackindelning

Volym
240/370 liter

Matavfall

30/80

Metallförpackning

30/30

Färgat glas

30/30

Ofärgat glas

30/30

Tidningar

90/120

Pappersförpackning

90/155

Brännbart restavfall

90/140

Plastförpackning

90/155

Box 1:

Avtagningsbar behållare för ljuskällor och batterier

4+2

Box 2:

Avtagningsbar behållare för småelektronik

6


Tvåfackskärl - finns i 240 respektive 370 liter

Kärl 1 - fackindelning

Volym
240/370 liter

Kärl 2 - fackindelning

Volym
240/370 liter

Plastförpackning

120/185

Matavfall

120/185

Brännbart restavfall

120/185

Pappersförpackning

120/185

Box 1:

Avtagningsbar behållare för ljuskällor och batterier

4+2

Box 2:

Avtagningsbar behållare för småelektronik

6

Enfackskärl

Enfackskärlen är endast avsedda för brännbart restavfall och finns i storlekarna 190 respektive 370 liter.

Fyrfackskärl/tvåfackskärl 240 liter

 • Höjd: 1 070 mm
 • Bredd: 580 mm
 • Djup: 781 mm

Fyrfackskärl/tvåfackskärl 370 liter

 • Höjd: 1 070 mm
 • Bredd: 745 mm
 • Djup: 850 mm

Kärlet har tre hjul.

Enfackskärl 190 liter

 • Höjd: 1 100 mm
 • Bredd: 600 mm
 • Djup: 750 mm

Enfackskärl 370 liter

 • Höjd: 1 100 mm
 • Bredd: 750 mm
 • Djup: 900 mm

Varje kärl töms var 14:e dag. Exakt dag som vi tömmer dina kärl får du information om i ditt bekräftelsebrev och när du får kärlen. Du kan även se och skriva ut dina tömningsdagar i vår e-tjänst. Logga in med ditt kundnummer och personnummer. Kundnumret finns i din faktura. Observera att vid helgdagar kan tömning ske på andra dagar än vanligt

Ex: Du har två flerfackskärl
Kärl 1 töms jämna veckor. Vecka 2, 4, 6, 8 och så vidare.
Kärl 2 töms ojämna/udda veckor. Vecka 1, 3, 5, 7 och så vidare

Ex: Du har ett flerfackskärl (nummer 1) eller endast ett kärl för brännbart restavfall
Kärlet töms jämna veckor. Vecka 2, 4, 6, 8 och så vidare.

Om du, på din tomt, vill bygga en permanent uppställningsplats för dina kärl med exempelvis staket runt kärlen behöver du tänka på vissa saker.

 • Marken ska vara plan, det ska inte förekomma några
  kanter i dragvägen.
 • Det ska vara en hårdgjord yta till exempel asfalt,
  betong eller plattor.
 • Tänk extra noga på sikten vid in- eller utfarten så att
  kärlen inte skymmer sikten för trafiken.
 • Om du vill bygga ett staket runt kärlen som är högre än 1,10 meter ska du söka bygglov.

Vill du ha råd om hur du bygger en permanent uppställningsplats för dina kärl? Kontakta vår rådgivare via Kontaktcenter.

Önskar du byta abonnemang? Då ringer du oss. Första gången byter vi utan extra kostnad. Därefter betalar du en framkörningsavgift på 418,75 kronor, inklusive moms, vid varje byte.

När avfallet som ligger i dina sopkärl är felsorterat, hänger vår personal upp en informationslapp på kärlet och registrerar i vårt system att du blivit informerad. Kommunen har rätt att ta ut en avgift på 495 kronor per felsorterat kärl och hämtningstillfälle. Vid upprepade tillfällen av felsortering kan ditt abonnemang omklassificeras.

Vid flytt

Om du flyttar från din villa ska du anmäla det. Läs mer om flyttanmälan för renhållningsabonnemang.

Film om flerfackssystemet

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad