Renhållningsordning

Vi vill lämna efter oss ett hållbart samhälle. Vi som bor i Sverige kan bli ännu bättre på att ta hand om och minska vårt avfall. All insamling och hantering av avfall styrs av lagar och regler och ska se på rätt sätt.

Avfallstrappans olika steg: deponera, energiåtervinna, återvinna, återanvända, minimera.

Bildtext: Avfallstrappans olika steg; deponera, energiåtervinna, återvinna, återanvända, minimera.

Lagarna som styr avfallshanteringen är främst EU:s ramdirektiv, miljöbalken och avfallsförordningen. Det handlar bland annat om

  • hur avfallet ska minska
  • hur återvinningen ska öka
  • hur kontroll av farliga ämnen och produkter ska ske och hur dessa ska fasas ut.

Renhållningsordning

Varje kommun ska ha en så kallad renhållningsordning som innehåller föreskrifter kring hantering av avfall samt en avfallsplan. I Mölndal finns Lokala föreskrifter för renhållningPDF. Det är en beskrivning av stadens och invånarnas ansvar för hantering av avfall.

Avfallsplanen med målsättningar för kommunens avfallshantering och återvinning har Mölndals stad gemensamt med övriga kommuner i Göteborgsregionens kommunalförbund. Den heter Regional avfallsplan A2020.

För Mölndals del finns även en specifik bilaga till A2020PDF.

Ny avfallsplan tas fram

Ett förslag till ny avfallsplan har tagits fram av kommunerna i Göteborgsregionen. Den nya planen antas under 2020.

Relaterad information

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-09 11.24