Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Renhållningsordning

Vi vill lämna efter oss ett hållbart samhälle. Vi som bor i Sverige kan bli ännu bättre på att ta hand om och minska vårt avfall. All avfallshantering styrs av lagar och regler för att avfallet samlas in och behandlas på rätt sätt.

Bild på avfallstrappans olika steg: deponera, energiåtervinna, återvinna, återanvända, minimera.

Bildtext: Avfallstrappans olika steg; deponera, energiåtervinna, återvinna, återanvända, minimera.

Lagarna som styr avfallshanteringen är främst EU:s ramdirektiv, miljöbalken och avfallsförordningen. I dem står det bland annat hur avfallet ska minska, hur återvinningen ska öka och hur farliga ämnen och produkter ska kontrolleras och fasas ut.

Renhållningsordning

Varje kommun ska ha en så kallad renhållningsordning som innehåller föreskrifter kring hantering av avfall samt en avfallsplan. I Mölndal finns Lokala föreskrifter för renhållning,PDF det är en beskrivning av kommunens och invånarnas ansvar för avfallshanteringen.

Avfallsplanen med målsättningar för kommunens avfallshantering och återvinning har Mölndals stad gemensamt med övriga kommuner i Göteborgsregionens kommunalförbund. Den heter Regional avfallsplan A2020.

För Mölndals del finns även en kommunspecifik bilaga till A2020PDF.

Ny avfallsplan tas fram

Ett förslag till ny avfallsplan har tagits fram av kommunerna i Göteborgsregionen. Den nya planen kommer att antas under 2020.

Relaterad information

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-24 11.32