Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Framtidens Kikås

En ny kretsloppspark och en arena för kreativt återbruk – så vill Mölndals stad satsa mer på frågor som rör kreativt återbruk, avfallsminimering och hållbar utveckling.

Framtida mottagningshall på Kikås kretsloppspark. Illustration: Tengbom


Avfall som uppstår idag behöver givetvis tas omhand och hanteras på ett för miljön korrekt sätt. Men vi behöver även bli bättre på att förebygga uppkomsten av avfall för att skapa en hållbar stad.

Mölndals stad arbetar med olika projekt för att minska avfallet och öka återanvändningen av det som redan finns. Ett av projekten är Framtidens Kikås vars syfte är att skapa förutsättningar för staden att på ett effektivare sätt ta tillvara på material som kan återanvändas, till exempel möbler, husgeråd, bygg- och trädgårdsmaterial. Projektet ska också bidra till ökad meningsfull sysselsättning i Mölndals stad.

Ny kretsloppspark

En viktig del i projektet Framtidens Kikås är utvecklingen av Kikås återvinningscentral. Det är viktigt att skapa förutsättningar för att bättre och enklare kunna ta tillvara på material som kan återanvändas. Därför planerar staden att utveckla återvinningscentralen till en kretsloppspark. Tanken är att komplettera dagens återvinningscentral med en ny hall för mottagning av återbrukbart material. Försäljning av begagnat byggmaterial och kanske även trädgårdsväxter kan också bli en del av kretsloppsparken.

Tidplan: Ärendet om byggnation av mottagningshall behandlas av kommunstyrelsen under hösten 2018.

Växtåterbruket - ett pilotprojekt

Under tiden projektering och planering av en mottagningshall pågår, genomförs ett pilotprojekt som går ut på att testa försäljningen av återbrukade trädgårdsväxter på Kikås återvinningscentral. Syftet är att undersöka om det är kommersiellt gångbart att sälja återbrukade trädgårdsväxter. Men även se vilka typer av trädgårdsväxter som kommer in till återvinningscentralen.

Tidplan: Maj till oktober 2018.
Mer information facebook.com/vaxtaterbruketkikas eller Växtåterbruket

Kreativt återbruk i Forsåker

Den andra viktiga delen i projektet Framtidens Kikås är att jobba mer aktivt med frågor som rör kreativt återbruk, avfallsminimering och hållbar utveckling. I och med utvecklingen av Industrikärnan i Forsåker, tittar Mölndals stad på en eventuell etablering av egna verksamheter i området. Tekniska förvaltningen har tidigare ritat på en arena för kreativt återbruk i direkt anslutning till Kikås återvinningscentral men ser nu fördelar med att istället lokalisera sådan verksamhet tillsammans med andra liknande verksamheter i Forsåker.

Tidplan: Under våren 2019 är det tänkt att kommunfullmäktige fattar beslut om vilka verksamheter Mölndals stad vill etablera i Industrikärnan.

Fakta om Framtidens Kikås

Tidplan: Projektet pågår 2016-2021.
Investeringsbudget: 32,5 miljoner kronor.
Ansvarig: Tekniska förvaltningen, avdelning Återvinning och avfall.

Kontakt

Pierre Bolvede
Avdelningschef Avfall och återvinning
Tekniska förvaltningen
031-315 14 74
pierre.bolvede@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-04-17 15.42