Framtidens Kikås

En anläggning med fokus på ökat återbruk och där besökare inspireras till att handla hållbart. En mötesplats för samarbete och samverkan inom återbruk, upcycling och redesign. Så vill Mölndals stad satsa på hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och meningsfull sysselsättning.

Illustration: Tengbom.

Det avfall som uppstår idag ska givetvis tas om hand på ett för miljön korrekt sätt. Men för att bidra till hållbar utveckling långsiktigt behöver kommunens verksamheter, privatpersoner och företag bli bättre på att använda resurserna effektivare. "Någons skräp, en annans skatt" var det någon som sa.

Utvecklingen av Kikås återvinningscentral, som sker inom ramarna för projektet Framtidens Kikås, spelar här viktig roll. Från 2022 kommer verksamheten att anpassa sitt arbetssätt för att kunna ha större fokus på återbruk och förebyggande av avfall. De senaste 30 åren har fokuset legat på återvinning.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar att på ett effektivare sätt ta tillvara på material som går att återbruka. Möbler, husgeråd, bygg- och trädgårdsmaterial är exempel. Målet är att inom några år återbruka 50 procent av allt material som lämnas in. Det motsvarar cirka 4000 ton per år. Projektet ska också bidra till ökad meningsfull sysselsättning.

Ny hall, nya möjligheter

Vi ser idag att en stor del av allt material som lämnas till Kikås återvinningscentral är sådant som går att återbruka och på så sätt spara den energi som går åt vid återvinning samt brytning av jungfrulig råvara.

Byggnationen av en ny hall för mottagning och sortering av återbrukbart material startade i oktober 2020. Hallen byggs i anslutning till den befintliga återvinningscentralen. I hallen kommer det att finnas ytor för besökare att lämna material till återbruk, ytor för personalen att sortera och lagra material och produkter, verkstad för reparation och förberedelse av produkter samt en butiksdel för försäljning av återbrukade bygg- och trädgårdsmaterial.

Tidplan: Byggnationen beräknas vara klar till årsskiftet 2021-2022. Vi har inte fastställt ett datum för öppning av den nya hallen eller för butiksdelen.

Växtåterbruket

Populära Växtåterbruket kommer att flytta in i den nya hallen och hålla öppet året om, med preliminär start under våren 2022. Här säljer vi återbrukade trädgårdsväxter och andra begagnade saker till trädgården, till exempel inredning.

Läs mer på Växtåterbruket och följ oss på facebook.com/vaxtaterbruketkikas.

Mötesplatsen åSikten

Den andra viktiga delen i projektet Framtidens Kikås är att Mölndals stad ska jobba mer aktivt för att skapa samarbeten och samverkan inom återbruk, upcycling och redesign. Vi har därför skapat mötesplatsen åSikten på Kvarnbygatan 4 i Mölndal.

Vem kan vända sig hit? Entreprenörer, företagare, organisationer som antingen söker material eller har produktionsspill eller annat avfall som någon annan kan ha nytta av.

Till Kikås återvinningscentral lämnas allt möjligt. Bland det återbrukbara materialet finns sådant som är återkommande. Till exempel tegelsten, takpannor, gatstenar, betong, spånskivor, reglar, taklister, golvlister. Har du behov av den här typen av material eller är nyfiken på vår verksamhet? Kontakta michaela.a-porta-holmdahl@molndal.se eller andreas.svendsen@molndal.se.

På grund av pandemin håller vi inte mötesplatsen öppet för spontana besök.

Fakta om Framtidens Kikås

Tidplan: 2016-2022.
Investeringsbudget: 32,5 miljoner kronor.
Ansvarig: Tekniska förvaltningen, avdelning Återvinning och avfall i samarbete med Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, arbetsmarknadsenheten.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad