Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Återvinningscentraler

Om du behöver slänga grovavfall, farligt avfall eller elavfall är du välkommen till våra bemannade återvinningscentraler i Kikås och Lindome.

För att kunna lämna avfall på en återvinningscentral behöver du ha ett åvc-kort. Här gäller fordon på max 3,5 ton och vid varje besök får du lämna max 3 kubikmeter avfall. Har du mer avfall än så får du dra ditt åvc-kort flera gånger. Se sidan ÅVC-kort för mer information.

Öppettider på återvinningscentralerna


Kikås

Lindome

Måndag - onsdag

8 - 19

9 - 19

Torsdag - fredag

8 - 16

9 - 16

Lördag

9 - 16

9 - 16

Söndag*

9 - 14*

Stängt

* Söndagsöppet 1 mars - 30 november.

Minst antal besökare är det på vardagar från öppning fram till kl. 12.00 och 15.00-17.00

Stängt helgdagar

Tänk på att återvinningscentralerna har stängt helgdagar samt påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Återvinningscentralerna stänger kl.16 dag före dessa dagar.

Det här tar vi inte emot på återvinningscentralerna

  • matavfall
  • överblivna läkemedel och sprutor (Apotek)
  • asbest och/eller eternitplattor lämnar du till Renovas anläggning i Tagene. Obs att det gäller särskilda priser och regler för hur materialet ska vara förpackat. Du måste fylla i och ta med blanketten "Deponi av mindre mängd asbest" innan ditt besök. Kontakta Renova på 031-61 80 00 för mer information
  • explosiva varor som raketer, nödbloss, ammunition (Polisen)
  • farligt avfall från företag
  • stubbar från träd
  • behållare som inte är tillslutna och innehåller farliga vätskor

Det här lämnar du på återvinningscentraler

För att planera ditt besök kan du kolla på kartorna och se var de olika containrarna ärPDF. Du kan även ladda ner Mölndals stads ÅVC-guidePDF för mer information om våra centraler.

Containerindelning

Material

Container nummer

Material

Container nummer

Trädgårdsavfall

1

Stoppade möbler

17

Trä

2

Hårdplast

18

Obrännbart

3

Återanvändning

19

Brännbart

4

Kyl och frys

20

Metallskrot

5

Fallfrukt

21

Sten, tegel, betong

6

Övriga vitvaror

22

Wellpapp

7

Elektronik

23

Ris

8

Farligt avfall

24

Tryckimpregnerat trä

9

Förpackningar och tidningar

25

Ren gips

10

Textil

26

Däck med fälg

13

Bilbatterier

27

Däck utan fälg

14Fallfrukt

Mellan 1 september och 31 oktober tar återvinningscentralerna emot fallfrukt. Frukten som du lämnar till oss skickar vi vidare för produktion av biogas.

Du behöver inte längre passera bommen på ÅVC när du lämnar din fallfrukt. På Kikås ÅVC står en container (21) vid återvinningsstation (där du lämnar förpackningar). På Lindome ÅVC ställer vi ut några uppmärkta kärl för fallfrukt. Dessa står alldeles innan du kommer fram till bommen.  

Tänk på att du även kan skänka bort ditt fallfrukt till ideella föreningar eller andra organisationer som jobbar med frågan.   

Bildäck

Dina bildäck kan du lämna på Kikås återvinningscentral. Max 8 däck åt gången. Av utrymmesskäl kan vi inte ta emot däck på Lindome återvinningscentral. Vi tar emot däck med eller utan fälg.

Slipers

Du får lämna max 4 slipers åt gången vid varje besök. Om du vill lämna fler slipers, får du dra fler besök från ditt ÅVC-kort. Om du redan utnyttjat alla fria besök, tar vi ut en avgift på 100 kronor per besök.

Priser avfall och konstruktionsmaterial

Om du ska lämna avfall eller konstruktionsmaterial, eller om du hyr container, gäller prislistan för KikåsPDF.

Återvinningscentraler i grannkommuner

Du kan också lämna ditt avfall på återvinningscentralerna i Ale, Göteborg, Härryda, Partille, Lerum och Kungsbacka. Det antal tillåtna avgiftsfria besök som varje kommun fastställt ändras inte och tänk på att du alltid måste ha ditt kort med dig för att komma in.

Givetvis följer du de särskilda öppettider och regler som gäller på den återvinningscentralen du tänker besöka. Bland annat kan tillåtna avfallsmängder skilja sig åt och sorteringsanvisningar variera.

Grovavfall

Du ansvarar för att ditt grovavfall tas omhand på ett miljöriktigt sätt genom att lämna det på våra återvinningscentraler.

Kontakt

Lindome återvinningscentral
Smidesvägen
031-99 54 81

Kikås återvinningscentral
Kikåsleden 5
031-87 78 93

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-27 14.05