Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Beställ åvc-kort, hyresvärd, BRF, samfällighet

Det är den som står för renhållningsabonnemanget som beställer återvinningscentralkort, åvc-kort. Du som bor i hyreshus, bostadsrättsförening eller samfällighetsförening vänder dig därför till hyresvärden eller ordföranden för att få ditt kort.

Du som är hyresvärd

 • Varje kort berättigar till 12 fria besök till vartannat hushåll, eller ett kort till samtliga hushåll med 6 fria besök.
 • Besök utöver de fria debiteras med 125 kronor inklusive moms. Korten kan på föreningens begäran spärras efter de fria besöken.
 • Nya besök överförs per automatik vid årsskiftet.
 • Transporter till återvinningscentralerna får göras med personbil eller lätt lastbil (max 3,5 ton).
 • Borttappat eller förstört kort kostar 125 kronor exklusive moms, 156 kr inklusive moms, och du betalar via nästa faktura.

Du som är ansvarig i bostadsrättsförening eller samfällighetsförening

 • Varje kort berättigar till 12 fria besök per hushåll (villalik bostad) och kalenderår.
 • Besök utöver de fria debiteras med 125 kronor inklusive moms. Korten kan på föreningens begäran spärras efter de fria besöken.
 • Nya besök överförs per automatik vid årsskiftet.
 • Transporter till återvinningscentralerna får göras med personbil eller lätt lastbil (max 3,5 ton).
 • Formulär fylls i av ansvarig för renhållningsabonnemang.
 • Borttappat eller förstört kort kostar 156 kronor, inklusive moms, som du betalar via nästa faktura.

Ansök om åvc-kort


Behandling av personuppgifter

När du beställer slamtömning behandlar tekniska nämnden de personuppgifter du lämnar i enlighet med dataskyddsförordningen. Du har rätt att begära utdrag och rättelse av de personuppgifter som staden behandlar. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-26 08.47