Beställa åvc-kort, företagare

Alla verksamheter, hemmahörande eller verksamma i Mölndal, som vill besöka återvinningscentralerna måste ansöka om ett återvinningscentralkort, åvc-kort. Vid transport av avfall från verksamhet med personbil eller lätt lastbil (max 3,5 ton) används företagskortet mot en kostnad av 300 kronor exklusive moms, per besök.

Ansökan om åvc-kort för företagareBehandling av personuppgifter

När du beställer ett ÅVC-kort behandlar tekniska nämnden de personuppgifter du lämnar. Uppgifterna behövs för att fullgöra avtalet mellan dig och staden. Du har rätt att begära utdrag och rättelse av de personuppgifter som staden behandlar. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad