Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna, ÅVS, lämnar du endast förpackningar, tidningar och batterier som du har sorterat ut hemma. Stationerna är mindre obemannade insamlingsplatser. På flera stationer finns även insamling av textilier.

På återvinningsstationen lämnar du förpackningar, till exempel glas.

Om du vill veta var det finns återvinningsstationer och vilka containrar som finns på respektive station, se vår karta över återvinningsstationerna.

Du kan också ladda ner en lista med alla återvinningsstationerPDF och vad du kan lämna där.

Du som bor i flerbostadshus har förmodligen ett miljöhus i ditt område dit du ska lämna förpackningar och tidningar. Kontakta din fastighetsägare om du inte källsorterar idag.

Containrarna för förpackningar på återvinningsstationerna har begränsade inkast. Det beror på att större förpackningar bäst lämnas på en återvinningscentral och av säkerhetsskäl för att förhindra att någon klättrar in i containern.

Vem sköter återvinningsstationerna?

Tekniska förvaltningen sköter alla återvinningsstationer i egen regi, bortsett från stationen vid Willys Ekenhuset i Kållered som sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlling (FTI). Stationerna städas 3 gånger per vecka; måndagar, onsdagar och fredagar. Om det är skräpigt på återvinningsstationen, anmäl det till oss via formuläret nedan. För att rapportera problem med stationen vid Willys Ekenhuset gå in på ftiab.se.

Tillsammans hjälps vi åt

Tänk på att farligt avfall, trädgårdsavfall och grovavfall lämnas på en bemannad återvinningscentral. Platta till dina förpackningar ordentligt. Då ser du till att det blir plats för fler förpackningar i kärlet och containern. Stora förpackningar kan du med fördel klippa ner i mindre bitar.

Extra stora emballage, som till exempel blir över från din nya TV, får du inte lämna på våra återvinningsstationer. Dem kan du lämna på någon av våra återvinningscentraler i Kikås eller Lindome.

Du kan ladda ner Mölndals stads sorteringsguidePDF om du vill ha tips om hur du ska sortera förpackningarna.

Rapportera problem med en återvinningsstation


Vad gäller ärendet * (obligatorisk)
Vad gäller ärendet
Datum och tid för din observation * (obligatorisk)
Datum och tid för din observation
Om du vill bli kontaktad, fyll i dina uppgifter
Annars lämna nedanstående fält tomma.


Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-17 10.56