Förpackningsinsamling

En förpackning är något som används för att innehålla, skydda, leverera och presentera en vara. Här får du information om hur du sorterar dina förpackningar.

Förpackningar - inte material

I Mölndal har vi förpackningsåtervinning. Lägg därför bara metallförpackningar i exempelvis kärlet/container för metallförpackningar. Här ska du inte lägga till exempel stekpannor, plåtar eller diskställ. Grovavfall får du lämna in till återvinningscentralen.

I Sverige återvinner vi två tredjedelar av alla förpackningar. För att lyckas skapa ett hållbart Mölndal behöver vi bli ännu bättre på att sortera våra förpackningar rätt. När produkter hamnar i fel kärl blir det sämre kvalitet på återvinningen.

Olika förpackningar i olika kärl

Papper

När du sorterar ut pappersförpackningar blir de till nya pappersförpackningar. De används även som ytskikt på gipsskivor.

Exempel på pappersförpackningar är mjölkpaket, äggkartonger och tvättmedelspaket. Du sorterar även papperskassar och omslagspapper som pappersförpackningar.

Metall

Återvunna metallförpackningar blir bland annat till motordelar och nya förpackningar. När vi återvinner aluminium tar vi tillvara på 95 procent av energin som annars skulle krävas för att producera varan av nytt material.

Exempel på metallförpackningar är kaviartuber, konservburkar, lock, aluminiumfolie, kapsyler och aluminiumformar.

OBS. Värmeljuskoppar ska inte läggas bland metallförpackningar! Lämna dem som metallskrot, container 5, inne på återvinningscentralerna. Dela gärna på koppen och vekhållaren.

Glas

Glas går att återvinna hur många gånger som helst. Därför är det viktigt att du källsorterar dina glasförpackningar. Du skiljer på färgade och ofärgade glasförpackningar. Färgat glas kan nämligen aldrig bli ofärgat. 

Färgade glasflaskor och glasburkar lägger du i den gröna glasigloon. Kom ihåg att skruva av locken och lägga i plast eller metall beroende på material. Locken återvinns också.

Lägg dina ofärgade glasförpackningar i den vita glasigloon. Tänk på att trasiga fönsterrutor och dricksglas ska lämnas på återvinningscentralen. Produkterna är av en annan kvalitet som försämrar kvaliteten om det blandas med glasförpackningar. Kom ihåg att skruva av locken.

Plast

I Mölndal lägger du hårdplast och mjukplast i samma kärl. Tack vare ny teknik kan vi nu återvinna både hård- och mjukplast och få diskborstar, telefoner, mattor med mera.

Exempel på plastförpackningar är schampoflaskor, smörbyttor, frigolit och plastlock.

Tips när du sorterar

  • Förpackningarna behöver inte vara kliniskt rena, men skölj gärna av dem i kallt vatten.
  • Platta alltid till förpackningarna. Då tar de mindre plats i kärlet och då kan vi minska antalet tömningar och därmed utsläppen från våra bilar. Stoppa gärna pappersförpackningar i varandra - det tar också mindre plats.
  • Förvara avfallet på en lättillgänglig plats. Har du ont om plats? Lägg alla förpackningar i en kasse och sortera när du kommer till kärlen. Har du gott om plats? Då kan du inreda köksskåpet med flera behållare, till exempel en så kallad sorteringsinsats.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad