Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Matavfall

Allt fler hushåll sorterar ut sitt matavfall och ser till att det blir till biogas. Matavfallet kan antingen hämtas eller komposteras, beroende på hur du bor. Du får inte lämna matavfall på våra återvinningscentraler i Kikås eller Lindome.

Matavfall

Du som bor i villa eller radhus

Som villaägare har du möjlighet att sortera ut ditt matavfall och annat hushållsavfall i flerfackskärl. Du kan även kompostera själv. När du sorterar ut matavfallet minskar ditt brännbara restavfall och du gör en viktig insats för miljön.

Behöver fler matavfallspåsar: Kläm fast en tom matavfallspåse i locket på ett av kärlen på tömningsdagen. Då lämnar renhållningsarbetarna en ny bunt. Du kan alltså få fler matavfallspåsar även de veckor som kärl 2 töms.

Du som bor i hyreshus

Allt fler fastighetsägare har kärl för matavfall i miljöhusen. Det är viktigt att du som boende lämnar matavfall och förpackningar i rätt kärl. Du hittar matavfallspåsar i en behållare i närheten av ditt miljöhus, om inte fråga din hyresvärd var du hittar fler påsar.

Du som tillhör en samfällighet eller bostadsrättsförening

Samfälligheter och bostadsrättsföreningar bestämmer gemensamt vilken avfallshantering ni vill ha. Välj mellan att att lämna matavfall till biogasproduktion eller kompostera.

Har ni i föreningen miljörum eller liknande ska det finnas en plats där det finns fler matavfallspåsar, kontrollera med din förening. Har du eget kärl och bor i en samfällighet/bostadsrättsförening, kläm då fast en tom påse i locket för att få fler matavfallspåsar.

Det händer med matavfallet

Matavfallet vi samlar in transporteras till en rötningsanläggning, där det används för att framställa biogas. Efter biogasprocessen bildas en restprodukt som kallas rötrest. Den fungerar som ett utmärkt gödselmedel och ersätter handelsgödsel.

Tips för matavfallet

Vi har samlat några tips på bra hantering av ditt matavfall. 

 

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-13 10.06