Kikås insektshotell

Sveriges största fristående insektshotell finns i Mölndal. På det som tidigare var en soptipp i Kikås hittar du ett attraktivt utflyktsmål och miljö för lärande. Hotellet ska skapa förutsättningar för ökad biologisk mångfald i området med inriktning på vildbin, fjärilar och fåglar.

I Mölndal finns flera stora hotell, och inte bara för människor. Vildbin, fjärilar, fladdermöss och fåglar är viktiga gäster på Sveriges största insektshotell. Hotellet ska skapa förutsättningar för ökad biologisk mångfald i Kikås området och bli ett attraktivt utflyktsmål för allmänheten och skolklasser.

Inspiration och kunskap om biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en förutsättning för människan att överleva på lång sikt. Därför är det alarmerande att den minskar. Denna utveckling måste vändas och det är egentligen ganska enkelt. Växter och djur behöver olika naturtyper för att överleva. Vi behöver se till att det finns vatten, mat och bostäder.

Insektshotellet och dess omgivning med närhet till skog och vatten ska inspirera människor i alla åldrar och ge förståelse för vad var och en kan göra för att skapa förutsättningar för ökad biologisk mångfald.

Uteklassrum

Alldeles intill insektshotellet finns ett uteklassrum. Hit kan skolklasser komma när de vill. Barn/unga och pedagoger kan kombinera lärande och utflykt på en och samma plats ute i naturen.

Fakta

  • Sveriges största fristående insektshotell. Ritad av Fredblads arkitekter.
  • Mått: 60 kvadratmeter. Tornet som ska ge hem åt framförallt fåglar och fladdermöss är sju meter högt.
  • Ligger på Kikås avfallsanläggning. Hotellet är byggt nära skogen och Kikås Långvatten. Bohusleden går genom området.
  • Byggmaterial: Sibirisk lärk. Gärdsgårdsstaket.
  • Tegelstenar med cirka 3 650 rum (hål).
  • Uteklassrum med whiteboard och cirka 20 sittplatser för mindre barn.

Finansiering och mål

Projektet delfinansieras av Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA. Satsningen ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Övriga kostnader står tekniska förvaltningen för.

Insektshotellet bidrar till Mölndals stads miljömål "Samarbetet mellan olika aktörer inom naturvårdsområdet ska stärkas", och i sin tur även till det nationella miljömålet "Ett rikt växt- och djurliv".

Hitta dit

Insektshotellet ligger på Kikås avfallsanläggningen men ingången sker via skogen (Bohusleden) och inte via anläggningen. Ta dig till Skyttegatan 1-3 i Mölndal och gå därefter en trevlig skogspromenad på cirka 630 meter, följ skylthänvisningen. Det går även bra att följa Bohusleden från andra hållet.

Cykla eller ta bussen

Varför inte ta en cykeltur till insektshotellet? Eller åka busslinjen 751 från Mölndals innerstad till Skyttegatan. Tar du Lila Express hoppar du av vid hållplats Kikås på Pixbovägen.

Den lilla parkeringsytan på Skyttegatan är avstängd tillsvidare på grund av trafiksäkerhetsskäl. Åker du bil får du på egen hand leta lämplig parkering i närområdet.

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad