Kretsloppspark

En ny kretsloppspark med fokus på återanvändning och en arena för kreativt återbruk – så vill Mölndals stad satsa mer på frågor som rör kreativt återbruk, avfallsminimering och hållbar utveckling.

Framtida mottagningshall på Kikås kretsloppspark. Illustration: Tengbom


Avfall som uppstår idag behöver vi givetvis ta omhand och hantera på ett för miljön korrekt sätt. Men vi behöver även bli bättre på att förebygga uppkomsten av avfall för att skapa en hållbar stad.

Inom Mölndals stad finns olika projekt för att minska avfallet och öka återanvändningen av det som redan finns. Ett av projekten kallar vi Framtidens Kikås. Syftet är att skapa förutsättningar för staden att på ett effektivare sätt ta tillvara på material som går att återanvända, till exempel möbler, husgeråd, bygg- och trädgårdsmaterial. Projektet ska också bidra till ökad meningsfull sysselsättning.

Ny kretsloppspark

En viktig del i projektet Framtidens Kikås är utvecklingen av Kikås återvinningscentral till en kretsloppspark med fokus på återanvändning. För att skapa bättre förutsättningar att ta tillvara på material bygger vi en ny hall för mottagning av återbrukbart material. Försäljning av begagnat byggmaterial och trädgårdsväxter kan också bli en del av den nya kretsloppsparken.

Tidplan: Byggstart för mottagningshallen 1 september 2020. Klart sommar 2021.

Växtåterbruket

En del i den nya kretsloppsparken är det populära Växtåterbruket. Här säljer vi återbrukade trädgårdsväxter och andra begagnade saker till trädgården, till exempel prydnadssaker. Växtåterbruket startade 2018 som ett projekt för att undersöka om det var kommersiellt gångbart att sälja återbrukade trädgårdsväxter och vilka typer av trädgårdsväxter som kommer in till återvinningscentralen.

Läs mer på Växtåterbruket och följ oss på facebook.com/vaxtaterbruketkikas.

Kreativt återbruk i Forsåker

Den andra viktiga delen i projektet Framtidens Kikås är att jobba mer aktivt med frågor som rör kreativt återbruk, avfallsminimering och hållbar utveckling. I och med utvecklingen av Industrikärnan i Forsåker, tittar Mölndals stad på en eventuell etablering av egen verksamhet i området. Tekniska förvaltningen ser fördelar med att eventuellt kunna lokalisera en sådan verksamhet tillsammans med andra liknande verksamheter i Forsåker.

Fakta om Framtidens Kikås

Tidplan: Projektet pågår 2016-2021.
Investeringsbudget: 32,5 miljoner kronor.
Ansvarig: Tekniska förvaltningen, avdelning Återvinning och avfall.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-10-29 11.32