Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Uppehåll i sophämtning

Du som står för renhållningsabonnemanget för villa, radhus eller fritidshus kan ansöka om uppehåll i sophämtningen via vårt webbformulär eller skriftligt via brev till miljöförvaltningen. Skicka in ansökan i god tid, så att den kommer in till oss senast en månad innan du vill att uppehållet ska börja.

För att få uppehåll i sophämtningen behöver du intyga att ingen kommer att bo i fastigheten under en sammanhängande period om minst sex månader. Fastigheten används då endast för tillsyn och vistelsen skapar inte behov av sophämtning. 

Uppehåll kan ges i max 2 år. Om det gäller ett fritidshus, ska uppehållet gälla hela hämtningsperioden.

Miljöförvaltningen tar ut en avgift på 904 kronor i timmen för att handlägga ansökan. Den normala handläggningstiden är en timma.

Grundavgiften i renhållningstaxan betalas alltid under uppehållstiden, däremot ingen hämtningsavgift. Läs mer om grundavgift och hämtningsavgift.

Medgivande kan återkallas

Medgivande om uppehåll i sophämtningen kan återkallas om:

  • förutsättningarna som legat till grund för medgivande ändras
  • vilseledande uppgifter lämnats in
  • avfallshanteringen inte sker enligt de villkor som står i medgivandet
  • avfallshanteringen orsakar olägenhet ur hälso- och miljösynpunkt. 

Jag vill ansöka om uppehåll i sophämtningen

Härmed intygar jag att ovanstående person står för renhållningsabonnemanget * (obligatorisk)
Härmed intygar jag att ovanstående person står för renhållningsabonnemanget

Uppehållet gäller från och med * (obligatorisk)
Uppehållet gäller till och med * (obligatorisk)

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 17 10 vardagar kl 8.30-10.30
031-315 10 00 växel
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-09-14 15.39