Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Renhållningstaxan för villahushåll höjs

Renhållningstaxan för villahushåll höjs med 4 procent från och med 1 januari 2017.

Beslutet fattades av tekniska nämnden den 12 december.

- Införandet av fastighetsnära insamling med flerfackskärl var beräknat med en 80 procents anslutningsgrad. Efter två områden ligger anslutningsgraden på 88 procent, vilket är glädjande. Men detta är en del som tyvärr påverkar ekonomin negativt och skapar ett underskott som behöver täckas, detta på grund av att vi har en miljöstyrande taxa säger Pierre Bolvede, avdelningschef på återvinning och avfall.

Revideringen sker i enlighet med index A12:1 MD (Avfallsindex, insamling av hushållsavfall) för perioden juni 2014 till juni 2016, vilket resulterar i en höjning av taxan med 4 procent. Avgiftsregleringen gäller från och med 1 januari 2017.

Mölndals stads renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl beslutades av kommunfullmäktige den 26 mars 2014 för att börja gälla den 1 juli 2015. Taxan har inte reviderats sedan införandet.

Abonnemangstyp


Pris from 1/1-2017

Alt 1 - 2x370 liter


2496 kr/år

Alt 2 - 1x370 liter


2392 kr/år

Alt 3 - 2x370 liter + 1x190 liter


3692 kr/år

Alt 4 - 1x370 liter + 1x190 liter


3588 kr/år

Alt 5 - 2x240 liter


2392 kr/år

Alt 6 - 1x240 liter


2288 kr/år

Alt 7 - 1x190 liter


3432 kr/år

Alt 8 - 1x370 liter


4576 kr/år


Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-01-19 09.45

Ingen text satt
TypeError: null has no such function "getNode"