Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Dags för leverans av kärl

Drygt 1400 villahushåll i det som kallas för område 4, valde nytt renhållningsabonnemang under hösten 2017. Snart är det dags för leverans av de nya flerfackskärlen.

Under vecka 9 till 17 levereras de nya flerfackskärlen till de hushåll som tillhör område 4PDF och som under hösten 2017 valde nytt renhållningsabonnemang med sortering i flerfackskärl. Kärlen ställs en bit in på tomten och ingen behöver vara hemma vid leveransen. 

Viktig information i brevlådan

Under vecka 8 levereras ett bekräftelsebrev på det nya abonnemanget till alla hushåll som ingår i område 4 samt broschyren Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemangPDF. Vänligen läs informationen noga.

Börja använda de nya kärlen

De nya flerfackskärlen ska börja användas först i vecka 18. Fram till dess ska du använda det kärl du har idag.

Tömningsdagar för ditt hushåll

Vecka 19 påbörjas tömningen av flerfackskärlen. Observera att Kristi himmelsfärd infaller under vecka 19 och det påverkar sophämtningen. Se foldern Sophämtning helgdagarPDF för mer information.

Exakt vilken veckodag som ditt hushåll har sophämtning står i ett brev som du får i samband med leveransen av dina nya kärl. Brevet lägger vi i KÄRL 1 tillsammans med annat viktigt.

Det här ligger i KÄRL 1

  • En sorteringsguide
  • Matavfallspåsar
  • En plasthållare (korg) för matavfallspåsarna, att ha exempelvis under diskbänken
  • En påse avsedd för insamling av smått farligt avfall, för transport till återvinningscentral
  • Box för batterier och ljuskällor märkt med siffran 1
  • En upphängningslist till box nummer 1, för praktisk upphängning inomhus
  • En slaskskrapa.

Det här ligger i KÄRL 2

  • För de hushåll som valt ett abonnemang med två flerfackskärl ligger i kärl 2 en box för småelektronik märkt med siffran 2
  • En upphängningslist till box nummer 2, för praktisk upphängning inomhus.

Det gamla kärlet

Du ska använda ditt gamla kärl till och med vecka 17. Vi kommer att göra en sista tömning av ditt gamla kärl på din angivna tömningsdag under vecka 18. Lägg INTE i något mer i det gamla kärlet efter detta.

Tekniska förvaltningen hämtar hem alla gamla kärl från och med vecka 19. Låt det tomma kärlet därför stå framme, inom synhåll från gatan, för att underlätta vårt arbete.  

Viktigt om renhållningstaxan

För alla hushåll som ingår i område 4 gäller den nya renhållningstaxan för fastighetsnära insamling från 1 juli 2018.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-21 17.50

Ingen text satt
TypeError: null has no such function "getNode"