Avfall

För att skapa en hållbar stad behöver vi hjälpas åt att ta hand om våra resurser. Att återvinna avfall är bra, men det är ännu bättre för klimatet och miljön om vi återbrukar och förebygger uppkomsten av avfall. Det bästa avfallet är det som aldrig blir till och du kan göra skillnad.

EU:s avfallshierarki i olika steg: deponera, energiutvinna, återvinna, återanvända, förebygga.

Här kan du läsa mer om sophämtning och var du lämnar olika sorters avfall till återvinning eller återbruk.

Sophämtning

Lämna grovavfall och farligt avfall

Förpackningar och tidningar

Minska ditt avfall

Det bästa sättet att hjälpa miljön är att du minskar mängden avfall genom mer miljömedveten konsumtion. Ju mindre avfall du skapar, desto mindre behöver transporteras, sorteras och tas om hand.

Nyheter om avfall

Servicemeddelande om avfall

Just nu finns det inga meddelande om avfall att visa.

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad