Töm säcken för mer återvinning

Ju mer du sorterar desto mer material kan vi återbruka eller återvinna. På Återbruket Kikås eller Lindome återvinnings­central tar vi inte emot hela säckar med blandat avfall. Sortera gärna ditt avfall innan du besöker oss så blir det enklare för dig att sortera på plats.

En illustration på en vit sopsäck med en grön bakgrund. I texten står Tack för att du tömmer säcken.

Tack för att du tömmer säcken

Du kan använda säckar för att transportera avfall till Återbruket Kikås eller Lindome återvinningscentral. Men väl på plats behöver du tömma säcken och sortera materialen för sig löst i rätt container. Sorterar du redan när du packar bilen, kan ditt besök hos oss gå smidigt.

Allt avfall går att sortera. Om du inte vet i vilken container eller behållare du ska lägga olika material kan du be personalen om hjälp. Det händer att farligt avfall och elavfall slinker med i säckar som slängs i containrar. Det vill vi verkligen undvika!

Vi vill ta tillvara på allt som kan återbrukas eller materialåtervinnas. Till exempel byggmaterial, trädgårdsprodukter, textilier och metall.

Varför ska jag tömma säcken?

 • Att bränna avfall är dyrt och vi vill undvika att skicka avfall till förbränning när det istället kan återbrukas eller materialåtervinnas.
 • Bättre sorteringen ger ett renare material till återvinning.
 • Det förekommer farligt avfall i säckarna. Det kan skada vår personal och miljön.
 • Plast- och pappsäckar kan återvinnas.

Måste jag sortera mitt avfall?

Ja. Enligt Avfallsförordningen, som har stöd i Miljöbalken, är du skyldig att sortera ditt kommunalt avfall och lämna det till oss. Grovavfall är kommunalt avfall.

Behöver jag tömma säcken för alla typer av avfall?

Nej. Det finns några undantag som är viktiga att känna till. Kontakta personalen på plats om du ska lämna:

 • Säckar som innehåller damm, sågspån, isolering eller annat lättflyktigt material.
 • Säckar som innehåller invasiva arter, till exempel parkslide och lupiner.
 • Privatpersoner lämnar asbest och/eller eternitplattor på Tagene återvinningscentral. Kontakta alltid deras personal först.
 • Textilier till återvinning.

Vad händer om jag dumpar avfallet istället?

 • Att dumpa avfall är olagligt. Det räknas som ett brott som kan ge böter eller fängelsestraff.
 • Att sanera och städa undan dumpat avfall är kostsamt och onödigt för markägaren.

Blir det billigare för mig som sorterar mitt avfall?

Nej. Men det blir dyrare för alla om vi inte sorterar på rätt sätt, både för kommunen och dig som invånare. Förbränningspriserna har ökat vilket betyder att ju mer vi skickar till förbränning desto dyrare blir det.

Var lägger jag avfall som inte går att sortera?

Allt avfall går att sortera. Kontakta personalen på plats om du är osäker!

Kan jag betala för att lämna osorterat avfall?

Nej. Det går inte att betala sig från den lagstadgade skyldigheten att sortera sitt avfall till återvinning. Du har ansvar för det avfall du skapar och ska sortera det så det kan återbrukas eller materialåtervinnas istället för att eldas upp.

Vad gör jag med säckarna?

 • Ta med säckarna hem för att återanvända nästa besök.
 • Lämna plastsäckar till återvinning av plastförpackningar.
 • Lämna papperssäckar till återvinning av pappersförpackningar.

Kontakt

Lindome återvinningscentral
Besöksadress: Smidesvägen, Lindome, se karta.
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Återbruket Kikås
Besöksadress: Kikåsleden 5
031-315 10 00
Kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram

Dela på:

Senast uppdaterad