Källsortering

Källsortering eller sopsortering som många säger, innebär att du sorterar ditt avfall vid källan där det uppstår. Oftast i hemmet eller på jobbet. I Sverige är det lag på att till exempel förpackningar, tidningar och farligt avfall ska sorteras och lämnas till återvinning.

Varför ska du källsortera?

Genom att sortera dina sopor väl kan det tas omhand på ett säkert sätt och det mesta återvinnas. Därmed skyddas både människor och miljö. Om det mesta kan återvinnas så att det kan bli nya produkter sparar vi både energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Är källsortering ett måste?

Svaret är ja! Som konsument är du skyldig att sortera vilket bland annat framgår av avfallsförordningen (2011:927). Men exakt hur källsorteringen ska se ut är olika från kommun till kommun.

I Mölndal erbjuds du som bor i villa eller radhus med egna sopkärl sortering i flerfackskärl. Väljer du att ha ett enda kärl för brännbart restavfall är du fortfarande skyldig att sortera ut dina förpackningar exempelvis. Du ska lämna dessa på en obemannad återvinningsstation.

Inget avfall blandas i sopbilen

I Mölndal hämtar vi soporna med egna sopbilar. Inget avfall blandas, varken under transport eller senare. Vi har olika typer av sopbilar: enfack, tvåfack och fyrfack. I hämtar också containrar på återvinningsstationer där avfallet också separeras.

Producenterna ansvarar för förpackningar som blir skräp

I Sverige har vi lagstiftat producentansvar för åtta olika produktgrupper - däribland förpackningar. Det betyder att den som tillverkar eller importerar en förpackning också ansvarar för att det ska finnas system för att samla in förpackningsavfall och för att städa upp de förpackningar som hamnar fel.

Producenterna ska också se till att de förpackningar som tas fram kan återanvändas eller återvinnas, att de inte använder onödigt förpackningsmaterial eller innehåller farliga ämnen.

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad