Förpackningar och tidningar

Ju bättre du sorterar förpackningar och tidningar desto större chans att det kan återvinnas. Här får du information om sortering och återvinning av förpackningar och tidningar.

Samlingsbild symboler för förpackningar och tidningar

Förpackningar - inte material

Förpackningar är något som används för att innehålla, skydda, leverera och presentera en vara.

I Mölndal har vi förpackningsåtervinning. Lägg därför bara metallförpackningar i exempelvis kärlet/containern för metallförpackningar. Här ska du inte lägga till exempel stekpannor, plåtar eller diskställ. Grovavfall lämnar du till Återbruket Kikås eller Lindome återvinningscentral.

I Sverige återvinner vi två tredjedelar av alla förpackningar. För att lyckas skapa ett hållbart Mölndal behöver vi bli ännu bättre på att sortera våra förpackningar rätt. När produkter hamnar i fel kärl eller container blir det sämre kvalitet på återvinningen.

Sortera olika förpackningar i olika kärl

Papper

När du sorterar ut pappersförpackningar blir de till nya pappersförpackningar. De används även som ytskikt på gipsskivor.

Exempel: mjölkpaket, äggkartonger, tvättmedelspaket, papperskassar och omslagspapper.

Metall

Återvunna metallförpackningar blir bland annat till motordelar och nya förpackningar. Återvinning av aluminium tar tillvara på 95 procent av energin som annars skulle krävas för att producera varan av nytt material.

Exempel: kaviartuber, konservburkar, lock, aluminiumfolie, kapsyler och aluminiumformar.

OBS. Värmeljuskoppar ska inte läggas bland metallförpackningar! Lämna dem som metall på Återbruket Kikås eller Lindome återvinningscentral (container 5). Dela gärna på koppen och vekhållaren.

Glas

Glas går att återvinna hur många gånger som helst. Därför är det viktigt att du källsorterar dina glasförpackningar. Du skiljer på färgade och ofärgade. Färgat glas kan nämligen aldrig bli ofärgat. 

Färgade glasflaskor och glasburkar lägger du i den gröna glasigloon. Kom ihåg att skruva av locken och lägga i plast eller metall beroende på material. Locken återvinns också.

Lägg dina ofärgade glasförpackningar i den vita glasigloon. Tänk på att trasiga fönsterrutor och dricksglas ska lämnas på återvinningscentralen. Produkterna är av en annan kvalitet som försämrar kvaliteten om det blandas med glasförpackningar. Kom ihåg att skruva av locken.

Plast

I Mölndal lägger du hårdplast och mjukplast i samma kärl. Ny teknik gör det möjligt att återvinna både hård- och mjukplast och få diskborstar, telefoner, mattor med mera. Exempel på plastförpackningar är schampoflaskor, smörbyttor, frigolit och plastlock.

Kring 40 procent av insamlade plastförpackningar materialåtervinns idag till nya produkter. Resterande del går till energiutvinning i Sverige som ger el och värme. Branschen arbetar hårt för att utveckla fler plastförpackningar som är mer återvinningsbara och som ska kunna materialåtervinnas. Samtidigt sker kapacitetsökningar och teknikutveckling för effektivare återvinningsprocesser i Sverige. Det är därför viktigt att alla fortsätter lämna sina förpackningar för återvinning för att arbetet mot ett hållbart samhälle ska ha en chans att utvecklas vidare.

Tidningar

År 2020 samlades 140 823 ton returpapper in för materialåtervinning i Sverige. Det är ett bra resultat med tanke på att mängden insamlade tidningar har de senaste åren minskat till följd av ändrade medievanor. Allt insamlat papper materialåtervinns i svenska pappersbruk.

Exempel: trycksaker som tidningar, tidskrifter och reklamblad.

Kuvert och post-it lappar ska inte lämnas med tidningarna utan istället läggas i det brännbara restavfallet. Du som bor i villahushåll och har fyrfackskärl kan lämna tidningar i facket för tidningar.

Tips när du sorterar

  • Förpackningarna behöver inte vara kliniskt rena, men skölj gärna av dem i kallt vatten.
  • Platta alltid till förpackningarna. Då tar de mindre plats i kärlet och då kan vi minska antalet tömningar och därmed utsläppen från våra bilar. Stoppa gärna pappersförpackningar i varandra - det tar också mindre plats.
  • Förvara avfallet på en lättillgänglig plats. Har du ont om plats? Lägg alla förpackningar i en kasse och sortera när du kommer till kärlen. Har du gott om plats? Då kan du inreda köksskåpet med flera behållare, till exempel en så kallad sorteringsinsats.

Relaterad information

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad