Förpackningar och tidningar

Ju bättre du sorterar förpackningar och tidningar desto större chans att det kan återvinnas. Här får du information om och tips för sortering och återvinning av förpackningar och tidningar.

Samlingsbild symboler för förpackningar och tidningar

Förpackningar - inte material

Förpackningar är något som används för att innehålla, skydda, leverera och presentera en vara. I Mölndal har vi förpackningsåtervinning. Lägg därför bara metallförpackningar i exempelvis kärlet/containern för metallförpackningar. Här ska du inte lägga till exempel stekpannor, plåtar eller diskställ. Grovavfall lämnar du till Återbruket Kikås eller Lindome återvinningscentral.

I Sverige återvinner vi två tredjedelar av alla förpackningar. För att lyckas skapa ett hållbart Mölndal behöver vi bli ännu bättre på att sortera våra förpackningar rätt. När produkter hamnar i fel kärl eller container blir det sämre kvalitet på återvinningen.

Tips för bästa sortering

Några saker att tänka på i hemmet för en bra källsortering.

 

  • Förpackningarna behöver inte vara kliniskt rena, men skölj gärna av dem i kallt vatten.
  • Platta alltid till förpackningarna. Då tar de mindre plats i kärlet och då kan vi minska antalet tömningar och därmed utsläppen från våra bilar. Stoppa gärna pappersförpackningar i varandra - det tar också mindre plats.
  • Förvara avfallet på en lättillgänglig plats. Har du ont om plats? Lägg alla förpackningar i en kasse och sortera när du kommer till kärlen. Har du gott om plats? Då kan du inreda köksskåpet med flera behållare, till exempel en så kallad sorteringsinsats.

Olika förpackningar sorteras i olika kärl

Papper

När du sorterar ut pappersförpackningar blir de till nya pappersförpackningar. De används även som ytskikt på gipsskivor.

Exempel: mjölkpaket, äggkartonger, tvättmedelspaket, papperskassar och omslagspapper.

Plast

I Mölndal lägger du hårda och mjuka plastförpackningar i samma kärl. Ny teknik gör det möjligt att återvinna både hård- och mjukplast och få diskborstar, telefoner, mattor med mera.

Exempel: schampoflaskor, smörbyttor, små frigolitbitar och plastlock.

Så hanterar vi olika typer av plats

Plast som grovavfall

På Återbruket Kikås och Lindome återvinningscentral har vi mindre containrar där du sorterar fraktionen Hårdplast, som är grovavfall. Av den plast som vi samlar in där så materialåtervinns runt 85 procent, motsvarande 41,55 ton år 2022. Det är en hög återvinningsgrad. Vi arbetar med mindre containrar för att komma upp i en hög renhetsgrad innan vidare behandling.

 

Vi samarbetar med företaget van Werven i Sexdrega som sorterar hårdplast och tillverkar högkvalitativ råvara till plastindustrin. Där sker en försortering av materialet som kommer från oss och andra kommuner samt från byggavfall och industriavfall. Olika typer av plast sorteras upp. Därefter fraktas materialet vidare till Nederländerna och Tyskland för tillverkning av pellets. Totalt materialåtervinner van Werven 159 miljoner ton plast om året vilket motsvarar en besparing på 375 000 ton koldioxid.

 

Förpackningar av mjukplast så som sopsäckar samlar vi in i separata kärl både i Kikås och Lindome. Dessa går tillbaka till förpackningsindustrin för materialåtervinning. Här har vi ett samarbete med TMR, läs mer nedan. Annan mjukplast som inte är förpackning kan kunderna lägga i containern för Energiåtervinning som skickas till Renovas anläggning i Sävenäs och blir el och värme.

Plastförpackningar

Plastförpackningar från hushåll källsorteras i miljörum, flerfackskärl eller på obemannade återvinningsstationer. Exempel är schampoflaskor, smörbyttor och plastlock. I nästa steg hämtar Mölndals stad materialet och lastar av det på en omlastningsyta på vår anläggning i Kikås.

 

Vi samarbetar med TMR som hämtar plastförpackningarna i Kikås och kör dessa till Stena Recycling i Lanna. Där sker en första sortering av materialet efter vilka olika typer av plast som förpackningarna består av. De plastförpackningar som går att materialåtervinna kör TMR sedan vidare till sin anläggning i Ängelholm där det tvättas. Pappersetiketter, matrester och andra föroreningar med mera försvinner.

 

Cirka 75 procent av våra plastförpackningar materialåtervinns och blir till nya produkter exempelvis pellets eller rör. Resterande del går till energiutvinning i Sverige som ger el och värme. År 2022 samlade Mölndals stad in 782 ton plast via miljörum, flerfackskärl och återvinningsstationer.

Fortsätt att sortera dina plastförpackningar

Att källsortera är bra. Ju bättre källsortering desto större chans att materialet kan återvinnas. Hade vi inte haft de insamlingssystem som vi har idag, hade siffrorna varit betydligt lägre. Och det är även på grund av att Mölndalsborna är duktiga på sortering som vi kan hålla vår renhållningstaxa lägre än många andra kommuner med liknande system. Det brännbara restavfallet är kostsamt för kommunen.

 

Branschen arbetar hårt för att utveckla fler plastförpackningar som är mer återvinningsbara och som ska kunna materialåtervinnas. Samtidigt sker kapacitetsökningar och teknikutveckling för effektivare återvinningsprocesser i Sverige. Det är därför viktigt att alla fortsätter lämna sina förpackningar för återvinning för att arbetet mot ett hållbart samhälle ska ha en chans att utvecklas vidare. Men det är också viktigt att du som konsument använder din röst för att påverka förpackningsindustrin att i högre grad tillverka produkter som går att materialåtervinna.

Metall

Återvunna metallförpackningar blir bland annat till motordelar och nya förpackningar. Återvinning av aluminium tar tillvara på 95 procent av energin som annars skulle krävas för att producera varan av nytt material.

Exempel: kaviartuber, konservburkar, lock, aluminiumfolie, kapsyler och aluminiumformar.

OBS. Värmeljuskoppar ska inte läggas bland metallförpackningar! Lämna dem som metall på Återbruket Kikås eller Lindome återvinningscentral (container 5). Dela gärna på koppen och vekhållaren.

Glas

Glas går att återvinna hur många gånger som helst. Därför är det viktigt att du källsorterar dina glasförpackningar. Du skiljer på färgade och ofärgade. Färgat glas kan nämligen aldrig bli ofärgat. 

Färgade glasflaskor och glasburkar lägger du i den gröna glasigloon. Kom ihåg att skruva av locken och lägga i plast eller metall beroende på material. Locken återvinns också.

Lägg dina ofärgade glasförpackningar i den vita glasigloon. Tänk på att trasiga fönsterrutor och dricksglas ska lämnas på återvinningscentralen. Produkterna är av en annan kvalitet som försämrar kvaliteten om det blandas med glasförpackningar. Kom ihåg att skruva av locken.

Tidningar

År 2020 samlades 140 823 ton returpapper in för materialåtervinning i Sverige. Det är ett bra resultat med tanke på att mängden insamlade tidningar har de senaste åren minskat till följd av ändrade medievanor. Allt insamlat papper materialåtervinns i svenska pappersbruk.

Exempel: trycksaker som tidningar, tidskrifter och reklamblad.

Kuvert och post-it lappar ska inte lämnas med tidningarna utan istället läggas i det brännbara restavfallet. Du som bor i villahushåll och har fyrfackskärl kan lämna tidningar i facket för tidningar.

Relaterad information

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad