Anmälan om kompostering av matavfall

Alla typer av kompostering av matavfall ska anmälas, till exempel varmkompost eller bokashi. Anmälan är kostnadsfri. Du anmäler det enklast genom att fylla i nedanstående webbformulär.


Behandling av personuppgifter

När du anmäler kompostering av kommunalt avfall behandlar miljönämnden de personuppgifter du lämnar i enlighet med dataskyddsförordningen. Du har rätt att begära utdrag och rättelse av de personuppgifter som staden behandlar.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad