Avgifter, regler och abonnemang för avfall och återvinning

Hämtning och hantering av kommunalt avfall i en kommun finansieras genom avgifter från abonnenterna. Alla fastigheter måste ha abonnemang för kommunalt avfall.

I renhållningstaxan finns priser för sophämtning för en- och tvåbostadshus, flerbostadshus samt verksamheter.

Renhållningstaxan består av två delar

Renhållningstaxan för en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus består av en grundavgift och en hämtningsavgift.

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift som finansierar bland annat drift och underhåll av våra avfallsanläggningar, arbete med planering och information. För villahushåll med eget abonnemang för sophämtning är hämtning av vitvaror, till exempel kylskåp och spis, inkluderad i grundavgiften.

  • En- och tvåbostadshus (permanent boende) = 1563 kronor per år för fyrfackskärl, tvåfackskärl och enfackskärl brännbart restavfall.
    (1 250 kronor exklusive moms).
  • En- och tvåbostadshus (fritidsboende) = 781 kronor per år.
    (625 kronor exklusive moms).
  • Flerbostadshus = 633 kronor per år och lägenhet.
    (506 kronor exklusive moms).

Hämtningsavgift

Avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av det kommunala avfallet. Nivån på avgiften baseras på val av abonnemang, storlek på behållarna och hur ofta hämtningen sker.

Flytt, ägarbyte, uppsägning

Ska du flytta ut eller in? Du som står som abonnent för sophämtningen ska anmäla ett ägarbyte till tekniska förvaltningen. Det gör du genom att skicka in anmälan till oss. Både du som flyttar ut och den som flyttar in och därmed tar över abonnemanget, måste skriva under anmälan innan ni skickar in den till oss. Du som flyttar ska dessutom rapportera vattenmätarställningen i anmälan. Detta om det finns kommunalt dricksvatten i hushållet.

Det är genom anmälan som abonnemanget och betalningsansvaret sägs upp från den som flyttar ut och läggs över på den som flyttar in. Ägarbytet går genom först när alla inskickade uppgifter är kompletta och korrekta.

Läs mer

Läs om olika abonnemang för en- och tvåbostadshus.

Läs mer om abonnemang för flerbostadshus.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad