Beställ ett trädgårdskärl

På en villatomt uppstår en del trädgårdsavfall som gräsklipp, ogräs, löv och mindre grenar. Vi erbjuder hämtning av trädgårdsavfall. Låter det intressant? Läs mer om vårt abonnemang.

Kvinna i trädgården iklädd mörka kläder. Bredvid står en kratta och ett sopkärl.

Villahushåll beställer ett trädgårdskärl via vår e-tjänst:

När din beställning är klar ser du i vår e-tjänst  för sophämtning när ditt kärl töms:

Vem får beställa trädgårdskärl?

Du som står för abonnemanget för ett villahushåll med egna sopkärl. Endast permanent boende.

Vad kostar det?

Det frivilliga abonnemanget kostar 1 365 kronor inklusive moms per år och kärl. Du kan beställa hur många kärl du vill. Framkörning ingår när du tecknar abonnemang. Vid uppsägning hämtar vi kärlet. Om du vid senare tillfälle tecknar abonnemang på nytt igen tar vi en transportavgift på 486 kr inklusive moms.

Dragväg inom 5 meter ingår inte

Dragväg inom 5 meter ingår inte i denna tjänst. Det betyder att du på tömningsdagen måste ställa fram kärlet på sopbilens angöringsplats för att få det tömt. Du kan inte heller köpa till dragväg för den här tjänsten.

Vad ingår i tjänsten?

 • 1 st 370-liters kärl för trädgårdsavfall.
 • 15 tömningar per år. Tömningsperiod är vecka 15 - 43.
 • Behandling av trädgårdsavfall. Det komposteras och blir till ny jord.

Detta får du lägga i kärlet

 • gräsklipp och löv
 • ogräs och rabattrens
 • häckklipp, kvistar och ris (mindre än 3 cm i diameter)

Trädgårdsavfallet lägger du löst i kärlet. Du får inte använda säckar, påsar eller annat emballage.

Detta får inte ligga i kärlet

 • plastpåsar och blomkrukor
 • sten och grus
 • grova grenar (mer än 3 cm i diameter)
 • större mängder jord
 • fallfrukt
 • invasiva arter som till exempel parkslide, jätteloka och jättebalsamin (lämnas på återvinningscentral i säckar, inte som trädgårdsavfall. Kontakta återvinningscentralens personal)

Större mängder jord eller fallfrukt gör att kärlet blir för tungt. Ge bort eller lämna in fallfrukt gratis på en återvinningscentral, vi ser till att den blir biogas.

Invasiva arter

Ofta är invasiva arter starka, konkurrenskraftiga och bra på att sprida sig. I vissa fall kan de ha stor negativ påverkan på naturen, skada det naturliga ekosystemet och slå ut inhemska arter. Vissa arter är också skadliga för människor.

Tips på vad du själv kan göra för att förhindra att invasiva arter sprider sig.

Måste jag vara hemma när ni levererar kärlet?

Nej, du behöver inte vara hemma för att ta emot kärlet. Vi lägger samtidigt en lapp i din brevlåda med praktisk information. Hittar vi inte din brevlåda lägger vi lappen på något sätt i kärlet.

Hur ofta töms trädgårdskärlet?

Varannan vecka (ojämn) mellan vecka 15 - 43. Vilken dag just ditt hushåll får trädgårdskärlet tömt hittar du i vår e-tjänst. Skriv gärna upp det.

Hur betalar jag för trädgårdskärlet?

Kostnaden läggs på din renhållningsfaktura som vanligtvis skickas ut fyra gånger per år.

Abonnemang

Ditt abonnemang löper på tills du aktivt säger upp det. Du kan naturligtvis säga upp ditt abonnemang när som helst. Men vi tar helst emot uppsägningar innan mars varje år för att undvika onödig administration.

Kan jag köpa till dragväg för trädgårdskärlet?

Nej. Det är inte möjligt av hänsyn till våra medarbetares arbetsmiljö.

Kan jag dela abonnemang med en granne?

Det kan vara möjligt, ja. Men det krävs prövning av tekniska förvaltningen. Kontakta oss för mer information.

Jag har sommarabonnemang idag. Kan jag beställa ett trädgårdskärl?

Nej, det kan du inte. Vi erbjuder inte denna tjänst till sommarabonnenter eller de som har minimihämtning.

Kan BRF:er eller samfälligheter beställa trädgårdskärl?

Nej. Men ni kan hyra containrar i storlekarna 8, 10, 12, 18, 22, 25, 30 kubikmeter eller storsäck/byggsäckar på 1 och 1 ½ kubikmeter.

Vi tillåter inte fallfrukt i kärlet

Av arbetsmiljöskäl för våra medarbetare. Fallfrukt kan göra kärlet för tungt och svårt att hantera. Kärlet kan dessutom gå sönder om det överbelastas.

Hur tar kommunen hand om trädgårdsavfallet?

Vi fraktar trädgårdsavfallet till Renovas anläggning vid Marieholm. Där komposterar de avfallet som blir till ny jord.

Vilken bil kommer ni att använda?

En större sopbil.

Blandar ni trädgårdsavfallet med något annat avfall i bilen?

Absolut inte! Inga typer av avfall blandas i våra sopbilar.

Vilka andra kommuner erbjuder hämtning av trädgårdsavfall?

Flera kommuner gör det. Några exempel är Göteborg, Alingsås, Malmö, Helsingborg, Lund, Båstad, Partille, Uddevalla, Halmstad, Ängelholm.

Svart sopkärl står vid en brevlåda. Grön häck bakom.

Volym, mått och färg

Kärlet är på 370 liter och är svart, precis som flerfackskärlen. Det har tre hjul. Inga andra storlekar är tillgängliga.

 • Bredd: 74,5 cm
 • Djup: 85 cm
 • Höjd: 107 cm

Dekal på kärlet

För att göra det enkelt för dig att särskilja trädgårdskärlet från övriga, klistrar vi en grön dekal på locket.

Locket ska vara stängt

Se till att klippa ner långa grenar och att inte överfylla kärlet. Locket ska gå att stänga.

Förvaring av kärlet efter sista tömning

Du förvarar kärlet var du vill på din tomt. Det går bra att ha det utomhus även på vintern.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad