En- och tvåbostadshus

Du som äger fastigheten måste teckna abonnemang för hämtning av kommunalt avfall. I Mölndal erbjuder vi fastighetsnära insamling i flerfackskärl för villor och småhus. Den fastighetsnära insamlingen kommer att bli obligatorisk.

Vi är stolta över att kunna erbjuda fastighetsnära insamling med flerfackskärl som avfallssystem för boende i en- och tvåbostadshus.

Vad är flerfackskärl?

Fastighetsnära insamling, FNI, betyder att du får ditt sorterade kommunala avfall hämtat vid din tomtgräns. Beroende på var i kommunen du bor kan du välja abonnemang med sortering i fyrfackskärl eller tvåfackskärl. Hitta din adress i vår karta. Finns inte din adress med, kontakta oss.

Övergången från det gamla systemet med ett enfackskärl för brännbart restavfall skedde successivt mellan 2015-2019. För att övergången skulle gå smidigt till delades staden upp i fem geografiska områden.

Nya regler från 2024

Från 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning vilket gör att möjligheten att välja enbart ett flerfackskärl eller enbart ett kärl för brännbart restavfall försvinner. Möjligheten att välja dessa abonnemang har upphört. Du som har ett befintligt sådant abonnemang kommer att få nytt abonnemang med 2 flerfackskärl någon gång under 2024 eller 2025 men fortsätter med din nuvarande tills du får mer information.

Det har aldrig varit lättare för dig som bor i villahushåll att källsortera rätt. I flerfackskärlen kan du sortera upp till 11 olika typer av avfall.

Beroende på var du bor kan du välja abonnemang med sortering i fyrfackskärl eller tvåfackskärl. Hitta din adress i vår karta. De flesta hushåll kan välja fullsortering i fyrfackskärl. Om din adress inte finns med, kontakta oss.

Priserna i tabellen är inklusive moms och enligt renhållningstaxan från 1 januari 2023. Nya priser gäller från 1 januari 2024.

Sortera i fyrfackskärl

Sortering i fyrfackskärl är möjligt för de flesta som bor i en- och tvåbostadshushåll. Det finns tre olika alternativ att välja mellan. Tömning sker var 14:e dag per kärl.

Alternativ 1 (standard), pris 3 616 kr/år

Ingår 2 st 370 liters fyrfackskärl.

Alternativ 2, pris 5 347 kr/år

Ingår 2 st 370 liters fyrfackskärl + 1 st 190 liters kärl för brännbart restavfall.

Alternativ 3, pris 3 458 kr/år

Ingår 2 st 240 liters fyrfackskärl.

Sortera i tvåfackskärl

Sortering i tvåfackskärl erbjuds en- och tvåbostadshushåll där sortering i fyrfackskärl inte är möjligt. Hitta din adress i vår karta för att se vad du kan få, eller hör av dig till Kontaktcenter Mölndal. Det finns tre alternativ att välja mellan. Tömning sker var 14:e dag per kärl.

Alternativ 4, pris 3 310 kr/år

Ingår 2 st 240 liters tvåfackskärl.

Alternativ 5, pris 3 460 kr/år

Ingår 2 st 370 liters tvåfackskärl.

Alternativ 6, pris 5 191 kr/år

Ingår 2 st 370 liters tvåfackskärl + 1 st 190 liters kärl för brännbart restavfall.

Dessa abonnemang är inte längre valbara. Du som har ett av dessa abonnemang idag kommer under 2024 eller 2025 erbjudas ett nytt abonnemang med sortering i 2 flerfackskärl i enlighet med nya lagkrav. Nedan kan du se vad du betalar idag.

 • 1 st 370 liters fyrfackskärl, pris 3 461 kr per år
 • 1 st 370 liters fyrfackskärl + 1 st 190 liters kärl för brännbart restavfall, pris 5 192 kr per år
 • 1 st 240 liters fyrfackskärl, pris 3 310 kr per år.
 • 1 st 190 liters kärl för brännbart restavfall, pris 4 966 kr per år.
 • 1 st 370 liters kärl för brännbart restavfall, pris 6 624 kr per år.

Sommarabonnenter eller två intill varandra gränsande fastigheter som önskar dela på ett abonnemang kontaktar oss för mer information.

Gemensamma abonnemang kräver prövning av tekniska förvaltningen. Fastigheter som får dela på ett abonnemang betalar hela den årliga grundavgiften var för sig men delar på hämtningsavgiften.

 • En- och tvåbostadshus (permanent boende) = 1 250 kronor (exkl. moms) per år för fyrfackskärl, tvåfackskärl och enfackskärl brännbart restavfall.
 • En- och tvåbostadshus (fritidsboende) = 625 kronor (exkl. moms) per år.

Vill du, tillsammans med en granne, ansöka om gemensamt renhållningsabonnemang ska ni skicka in blanketten för gemensamt renhållningsabonnemang

I grundavgiften för behållare ingår kostnad för gångavstånd inom 5 meter för kärl, inklusive att kärlet ställs tillbaka. Därutöver tar vi ut en tilläggsavgift för gångavstånd upp till 25 meter. Längre avstånd tillåts inte.

Gångavstånd mäter vi från fordonets angöringsplats till mitt i mellan kärlen (vid två kärl). Vid endast ett kärl mäter vi gångavståndet till mitten av kärlet.

Att tänka på vid ägarbyte  

Om du önskar tillägg för dragavstånd ska du höra av dig till oss via Kontaktcenter. Läs mer om vad du ska tänka på vid ägarbyte.

Priserna i tabellen är inklusive moms och enligt renhållningstaxa från 1 januari 2023.

Tilläggsavgift för gångavstånd


Typ av abonnemang


Tilläggsavgift per årKärl
>5 - 10 meter

Kärl från >10 meter och uppåt tillägg utöver (1) per påbörjat 5-meters intervall

Helår - 1 st flerfackskärl

177 kr/år

226 kr/år

Helår - 2 st flerfackskärl

353 kr/år

452 kr/år

Helår - enfackskärl 190/370 liter

177 kr/år

226 kr/år

Extra kärl - 190 liter

177 kr/år

226 kr/år


Fyrfackskärl - finns i 240 respektive 370 liter

Kärl 1 - fackindelning

Volym
240/370 liter

Kärl 2 - fackindelning

Volym
240/370 liter

Matavfall

90/120

Metallförpackning

30/30

Färgat glas

30/30

Ofärgat glas

30/30

Tidningar

30/80

Pappersförpackning

90/155

Brännbart restavfall

90/140

Plastförpackning

90/155

Box 1:

Avtagningsbar behållare för ljuskällor och batterier

4+2

Box 2:

Avtagningsbar behållare för småelektronik

6


Tvåfackskärl - finns i 240 respektive 370 liter

Kärl 1 - fackindelning

Volym
240/370 liter

Kärl 2 - fackindelning

Volym
240/370 liter

Plastförpackning

120/185

Matavfall

120/185

Brännbart restavfall

120/185

Pappersförpackning

120/185

Box 1:

Avtagningsbar behållare för ljuskällor och batterier

4+2

Box 2:

Avtagningsbar behållare för småelektronik

6

Enfackskärl

Enfackskärlen är endast avsedda för brännbart restavfall och finns i storlekarna 190 respektive 370 liter.

Fyrfackskärl/tvåfackskärl 240 liter

 • Höjd: 1 070 millimeter
 • Bredd: 580 millimeter
 • Djup: 781 millimeter

Fyrfackskärl/tvåfackskärl 370 liter

 • Höjd: 1 070 millimeter
 • Bredd: 745 millimeter
 • Djup: 850 millimeter

Kärlet har tre hjul.

Enfackskärl 190 liter

 • Höjd: 1 100 millimeter
 • Bredd: 600 millimeter
 • Djup: 750 millimeter

Enfackskärl 370 liter

 • Höjd: 1 100 millimeter
 • Bredd: 750 millimeter
 • Djup: 900 millimeter

Varje kärl töms var 14:e dag. Exakt dag som vi tömmer dina kärl hittar du information om i vår e-tjänst. I e-tjänsten kan skriva ut dina tömningsdagar för hela året. Logga in med ditt kundnummer (ta bort 9:an i början) och personnummer. Kundnumret finns i din faktura. Observera att vid helgdagar kan tömning ske på andra dagar än vanligt

Ex: Du har två flerfackskärl
Kärl 1 töms jämna veckor. Vecka 2, 4, 6, 8 och så vidare.
Kärl 2 töms ojämna/udda veckor. Vecka 1, 3, 5, 7 och så vidare

Ex: Du har ett flerfackskärl (nummer 1) eller endast ett kärl för brännbart restavfall
Kärlet töms jämna veckor. Vecka 2, 4, 6, 8 och så vidare.

Om du, på din tomt, vill bygga en permanent uppställningsplats för dina kärl med exempelvis staket runt kärlen behöver du tänka på vissa saker.

 • Marken ska vara plan, det ska inte förekomma några
  kanter i dragvägen.
 • Det ska vara en hårdgjord yta till exempel asfalt,
  betong eller plattor.
 • Tänk extra noga på sikten vid in- eller utfarten så att
  kärlen inte skymmer sikten för trafiken, tänk som om du har en häck och det som gäller för den. Läs mer om höjder på häckar.
 • Om du vill bygga ett staket runt kärlen som är högre än 1,10 meter ska du söka bygglov.

Vill du ha råd om hur du bygger en permanent uppställningsplats för dina kärl? Kontakta vår rådgivare via kontaktcenter.

Önskar du byta abonnemang? Då ringer du oss. Första gången byter vi utan extra kostnad. Därefter betalar du en framkörningsavgift på 486 kronor, inklusive moms, vid varje byte.

När avfallet som ligger i dina sopkärl är felsorterat, hänger vår personal upp en informationslapp på kärlet och registrerar i vårt system att du blivit informerad. Kommunen har rätt att ta ut en avgift på 694 kronor inkl. moms per felsorterat kärl och hämtningstillfälle. Vid upprepade tillfällen av felsortering kan ditt abonnemang omklassificeras.

När töms kärlen?

Flytt, ägarbyte, uppsägning

Ska du flytta ut eller in? Du som står som abonnent för sophämtningen ska anmäla ett ägarbyte till tekniska förvaltningen.

Film om flerfackssystemet

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad