Flerbostadshus

Det är den som äger ett flerbostadshus med lägenheter som väljer abonnemang för sophämtning, inte hyresgästen. Bostadsrättsföreningar och samfälligheter för både lägenheter och småhus kan ansvara för abonnemanget.

Ett miljörum med sorteringskärl i olika färger

Flerbostadshus måste teckna abonnemang för hämtning av kommunalt avfall. I Mölndal erbjuder vi olika typer av kärl för fastighetsnära insamling.

Kommunalt avfall

 • Brännbart restavfall
 • Matavfall
 • Tidningar
 • Plastförpackningar (från den 1 januari 2024)
 • Pappersförpackningar (från den 1 januari 2024)
 • Metallförpackningar (från den 1 januari 2024)
 • Färgade glasförpackningar (från den 1 januari 2024)
 • Ofärgade glasförpackningar (från den 1 januari 2024)

Fastighetsnära insamling av matavfall, tidningar och förpackningar kommer att bli obligatoriskt och samlas in av kommunen.

Elektronikavfall

 • 3-facksvagn
  • Ljuskällor
  • Batterier
 • 7-facksvagn
  • Lysrör
  • Ljuskällor
  • Batterier
  • Småelektronik (endast det som ryms i behållaren)

Tvätt av kärl

Du är välkommen att kontakta oss för att beställa tvätt av kärl. Tjänsten finns tillgänglig under sommarhalvåret.

Relaterad information

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad