Flerbostadshus

Det är den som äger ett flerbostadshus med lägenheter som väljer abonnemang för sophämtning, inte hyresgästen. Bostadsrättsföreningar och samfälligheter för både lägenheter och småhus kan ansvara för abonnemanget.

Ett miljörum med sorteringskärl i olika färger

Flerbostadshus måste teckna abonnemang för hämtning av kommunalt avfall. I Mölndal erbjuder vi olika typer av kärl för fastighetsnära insamling av kommunalt avfall, förpackningar och farligt avfall. Fastighetsnära insamling av matavfall, tidningar och förpackningar kommer att bli obligatoriskt och samlas in av kommunen.

Relaterad information

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad