Så fungerar din brunn

Slamavskiljaren är första steget i reningen av ditt avloppsvatten. För att ta hand om den på bästa sätt är det viktigt att du vet hur den fungerar.

En slamavskiljare är en brunn med tät botten och fungerar som en slags förbehandling av ditt avloppsvatten. Den har antingen två eller tre kammare invändigt, som är till för att skilja fasta partiklar, det vill säga slammet, från resten av avloppsvattnet.

Avloppsvattnet kommer in i första kammare och leds vidare till andra och tredje kammaren innan det går i ut i till exempel en markbädd eller infiltration. Slammet sugs upp vid slamtömning.

Bad-, disk- och tvättvatten innehåller inte så mycket fasta partiklar. Det räcker därför att din slamavskiljare har två kammare och är minst en kubikmeter stor.

Har du vattentoalett blir det alltid mer slam. Då måste din slamavskiljare ha tre kammare och vara minst två kubikmeter.

Räcker det att jag har en slamavskiljare?

Nej, de flesta föroreningar är lösta i vattnet, vilket innebär att bara en liten del av dem fastnar i slammet. Om du bara har en slamavskiljare sker alltså inte tillräcklig rening av ditt avloppsvatten.

För att resten av reningen ska fungera är det viktigt att slammet inte leds vidare från första kammaren eftersom avloppsanordningen kan sätta igen.

När din brunn blivit tömd

Eventuellt kan du behöva fylla på med vatten när slamtömning gjorts. Återfyllnad av vatten ska du göra från tredje kammaren. Det förhindrar att slam tar sig vidare och den efterföljande reningen sätts igen.

Om du inte fyller på med vatten bör brunnen vattenfyllas av sig själv inom ett par dagar efter tömning.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad